นางสุหลา เศรษฐ์ภักดี  ประชาชน   ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ               (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสะอาด               อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่ม HS07

ทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ได้ทำการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์   ในหัวข้อเรื่อง การท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลองเสนอแนวคิดวางแผนการจัดทำ แผนการท่องเที่ยวในชุมชน ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ว่ามีอะไรบ้าง โดยจะแบ่งเป็นสถานที่สำคัญ ภูมิปัญญา บุคคลสำคัญ เพื่อจัดเตรียมการทำแผนการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน

และยังได้ทำการลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชน 2 แห่งได้แก่ ป่าโคกหนองขี้เห็น หมู่ที่ 12 และโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง ได้มีการสำรวจพืชสมุนไพรต่างๆ พร้อมทั้งนำป้ายติดไว้เพื่อบอกถึงชื่อ ชนิด สรรพคุณของพืชสมุนไพรนั้นๆด้วย รวมทั้งยังเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังแผนการดำเนินกิจกรรมภายในเดือนพฤศจิกายนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อจะได้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อื่นๆ

เมนู