1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นายธนะรัชต์ สวัสดิ์พูน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานพร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับใช้ในการอบรมการท่องเที่ยวในชุมชน ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564

ในวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ ป่าโคกหนองขี้เห็น หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง และโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง ซึ่งมีพระผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคจากสมุนไพร มีปราชญ์ชาวบ้านได้แก่ นายเล แสนสนิท นายทองมวล โพธิ์นา มาให้ข้อมูลชื่อสมุนไพรและสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆของสมุนไพรในระหว่างเดินสำรวจป่าอีกด้วย

จากการสำรวจป่าข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคดังต่อไปนี้

ยอป่า สรรพคุณ รักษาเบาหวาน ความดัน

ราชพฤกษ์ สรรพคุณ แก้ร้อนใน

โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณ เป็นยาขับปัสสาวะ บำรุงความกำหนัด แก้นิ่ว แก้ฝี แก้แผลมีหนอง

เปราะป่า หรืออูดอีด สรรพคุณ แก้ไข้ แก้ไอ ยาอายุวัฒนะ

ต้นขาม สรรพคุณ แก้เบื่ออาหาร ลดความดันโลหิต

ต้นตูมกา สรรพคุณ แก้พิษงู

มุ่ยแดง สรรพคุณ ยาอายุวัฒนะ

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ ฟอกโลหิต แก้ปวดตามข้อ บำรุงโลหิต แก้เบาหวาน

แตงกา สรรพคุณ รักษาอาการคัน

กระดูกใส สรรพคุณ ยาระบาย ผสมกับกำแพงเจ็ดชั้น

ต้นหาด สรรพคุณ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ

ส้มกลีบ สรรพคุณ รักษามะเร็งตับ

และในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังแผนการดำเนินกิจกรรมภายในเดือนพฤศจิกายนว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง และร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่ตกค้างเร่งดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

จากนั้น ข้าพเจ้าได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่ม และได้แบ่งข้อมูลทรัพยากรที่มีในชุมชนให้สมาชิกในกลุ่มอย่างละเท่าๆกัน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่มาบันทึกลงในระบบที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาได้กำหนดให้

 

อื่นๆ

เมนู