1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้า​ ​นายอุดมทรัพย์​  ดวง​นิล​   ผู้ปฏิบัติงานประเภท​ บัณฑิตย์​ จบใหม่

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้า​ ​นายอุดมทรัพย์​  ดวง​นิล​   ผู้ปฏิบัติงานประเภท​ บัณฑิตย์​ จบใหม่

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้า​ ​นายอุดมทรัพย์​  ดวง​นิล​   ผู้ปฏิบัติงานประเภท​ บัณฑิตย์​ จบใหม่
ตำบล​โคก​สะอาด​ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน​ ต.โคก​สะอาด​ 4หมู่บ้าน​  ได้แก่​  หมู่3บ้านสนวน​ หมู่13บ้านสนวนพัฒนา​ หมู่9ห้วยหวา​ยและหมู่15​ บ้านห้วยหวายพัฒ​นา​ ตามแนวทาง​ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน​นักศึกษา​และบัณฑิตย์​จบใหม่​
ได้ลงพื้น

เมื่อวันที่1​-17 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา กิจกรรม​แรกในเดือนนี้ อาจารย์​และทีมผู้ปฎิบัติ​งานได้ อบรม​แจ้งงานที่จะจัดขึ้นและกำหนด​วันเวลา ดังนี้ กิจกรรม​แรกคือ เตรียม​จัดสถานที่จัดเก้าอี้​ เต็นท์​และทำความสะอาดให้เรียบร้อย​ เพื่อใช้ในการอบรม​ ในวันที่อาจารย์​กำหนด ที่บ้าน ผู้ใหญ่​บ้าน​หมู่ที่13บ้านสนวน

กิจกรรม​ที่2 ได้มีการอบรม​ หัวข้อเรื่อง การท่องเที่ยวในชุมชน เช้าและบ่ายตั้งแต่8.30ถึง17.00  กิจกรรม​อบรมในวันนี้ อาจารย์​ได้เชิญ​วิทยากร​ด้านการท่องเที่ยว ที่มีประสบการณ์​ มาให้คำแนะนำว่า  ชุมชนเราในต.โคก​สะอาด​มีจุดเด่น เรื่องอ่ะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ด้านสมุนไพร​ พืช ผลไม้​ ข้าว และที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีอ่ะไรบ้างในชุมชน​ แบ่งทำกิจกรรม​ตามกลุ่มและพรีเซนต์​นำเสมอ แก่วิทยากร  รับฟังว่าอันไหน เหมาะสม​และไม่เหมาะสม​พร้อมคำอธิบาย​ต่างๆจาก วิทยากร​ ได้ความรู้​อัดเเน่นสุดๆ

ในวันถัดมา กิจกรรม​เดินป่า และสำรวจพืชสมุนไพร​ในชุมชน​ว่ามี ต้นไม้อ่ะไรบ้างและเขียน ชื่อสมุนไพร​ ติดกับต้นไม้ ว่าต้นนี้สายพันธุ์​ไหนและสรรพคุณทางยา ดีอย่างไร และเดินสำรวจ​ในป่า
ต.โคก​สะอาด​ ที่มีขนาดใหญ่​พื้นที่เป็นพันๆไร่
และมีผู้เชี่ยวชาญ​พร้อมให้คำ อธิบาย​อย่างละเอียด พืชพันธุ์​ไม้ๆต่างอย่างชัดเจน

ในวันที่9 พฤศจิกายน​2564 อาจารย์​ได้แจ้ง ยอดการคีย์ข้อมูล​เกษตรกร​และสมุนไพร​ในท้องถิ่น ว่ายังไม่ครบถ้วน​จึงแจ้งให้ทีมผู้ ปฎิบัติงานได้ทราบ เพื่อจะเร่งคีย์ข้อมูล​ให้ครบถ้วน​
ในวันที่10 พฤศจิกายน​2564 กลุ่ม​ผมและทีมผู้ประฏิบัติงานได้นัดกันลง พื้นที่เพื่อ จะเก็บข้อมูล​เพิ่มเติม​ให้สมบูรณ์​ ได้รับการร่วมมือจากพี่น้องชาว ต. โคก​สะอาด​อย่างอบอุ่นและให้ข้อมูลอย่างชัดเจน​
และในวันที่ 11 พฤศจิกายน​2564 อาจารย์​ได้นัดทีมผู้ประฏิบัติงาน บัญฑิต​ไปอบรมที่ตึก24
เกี่ยวกับ​การนำเสนอ​ ให้แต่ละกลุ่ม พรุ่งนี้ส่งตัวแทนมาที่มหาวิทยาลัย กลุ่มละ2คน  เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอ PAIN POINT ของโคกสะอาด
ทีมผู้ประฏิบัติงานทุกคนและทุกกลุ่ม​ให้ความร่วมมือ​อย่างดีเยี่ยม​ จนประสบความสำเร็จ​ในกิจกรรม​นี้อย่าง สมบูรณ์

อื่นๆ

เมนู