ข้าพเจ้านางปานทิพย์ วรรณกิจ ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร โดยช่วงต้นการอบรมได้พูดถึงพืชสมุนไพรในท้องถิ่น สมุนไพรที่ใช้รักษาโรค ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ การแปรรูปกล้วยโดยใช้พันธ์กล้วยน้ำว้า มาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของกล้วย โดยการแปรรูปคือ การแปรรูปมาเป็นยารักษาโรค สรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ ยาลูกแปลกแม่ เป็นยาที่กินได้ทุกเพศทุกวัย  และการแปรรูปกล้วยอีกอย่างคือ Banana Syrup หรือกล้วยดองน้ำตาล ส่วนผสมหลักๆคือ กล้วยและน้ำตาล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยพูดถึงขั้นตอนและวิธีการป้องกันแบบถูกวิธี และสาธิตการตรวจโควิด จากATK เพื่อรู้ผลภายใน 15 นาที วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้ฟังเทศนาจากพระอาจารย์วัดบ้านหนองแสง เกี่ยวกับเพื่อสมุนไพรในท้องถิ่น และรายละเอียดการปรุงยาจากพืชสมุนไพร ช่วยรักษาโรค

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว โดยข้าวเป็นข้าวปลอดสารเคมี ข้าวเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับชาวบ้าน

           

       

 

 

อื่นๆ

เมนู