หลักสูตร : HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวปรารถนา มณีพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้านางสาวปรารถนา มณีพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม ตามแผนดำเนินงานของตำบลเป็นดังนี้ โดยกิจกรรมแรกของเดือนธันวาคมนั้นจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน เริ่มจากวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้นัดหมายกันจัดสถานที่สำหรับเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ จากนั้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันโรค ตำรับยาลูกแปลกแม่ ไซรัปกล้วย และไซเดอร์กล้วย โดยมีคุณภัทรานิษฐ์  กุลพิเชษฐ์วณิช เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ ซึ่งสูตรและวิธีการทำยาลูกแปลกแม่เป็นดังนี้ ส่วนผสมประกอบด้วย กล้วยน้ำว้า 1 หวี มะตูม 1 ผล พริกไทยดำ 1 กำ น้ำผึ้งพอประมาณ วิธีทำขั้นแรกนำกล้วยมาปอกเปลือกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ปั่นให้ละเอียด จากนั้นนำผลมะตูมคว้านเนื้อออกมาแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ปั่นให้ละเอียดเช่นเคย ตามด้วยนำพริกไทยดำมาบดให้ละเอียด เมื่อเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจึงนำลงกระทะทองเหลืองใช้ไฟอ่อนในการกวนใส่น้ำผึ้งเข้าไปผสมพอประมาณ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้สังเกตดูว่าหากส่วนผสมไม่ติดกระทะถือว่าใช้ได้ ให้ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำมาปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย และนำไปตากแดดให้แห้งหรืออบ แล้วเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อเอาไว้รับประทาน สำหรับการทำไซรัปกล้วยและไซเดอร์กล้วยนั้นมีวิธีการทำที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือ ไซรัปกล้วยทำโดยการนำกล้วยน้ำว้า 2 ส่วน มาปอกเปลือกและหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงในโหลแก้วจากนั้นใส่น้ำตาลทรายแดง 1 ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นปิดฝาหมักทิ้งไว้ 7 วัน จึงสามารถนำมารับประทานได้ ส่วนไซเดอร์กล้วยนั้นทำเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากน้ำตาลทรายเป็นน้ำผึ้งแทน หมักทิ้งไว้ 1 เดือน จึงสามารถนำมารับประทานได้ สำหรับการอบรมในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้รับรับการอบรมเรื่องสมุนไพรในการป้องกันโรคและวิธีการตรวจการติดเชื้อโควิด – 19 ด้วย Antigen test kit หรือ ชุดตรวจแบบ ATK โดยอาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้

ในวันที่ 25 ได้เข้าร่วมประชุมงานออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม google meet เรื่องการดำเนินงานในเดือนธันวาคมและภาระงานต่าง ๆ ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นดังนี้ คือ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เข้ารับฟังธรรมะจากพระครูรัตนวนานุรักษ์ ณ วัดป่าแก้วหนองแสง เรื่องการนำสมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ในการรักษาโรค วันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน ร่วมกันทำรายงาน TSI ประจำตำบลโคกสะอาดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพที่วัดนิมิตมงคล  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เข้าร่วมกิจกรรมสมุนไพรคืนถิ่นโดยการนำพืชสมุนไพรภายในท้องถิ่นที่เริ่มสูญหายไปกลับมามอบให้ท้องถิ่นปลูกรักษาและดูแลให้อยู่คู่กับป่าชุมชนต่อไป จากนั้นจึงเป็นการสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดของโครงการและพิธีการกล่าวปิดโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

อื่นๆ

เมนู