HS07 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

ข้าพเจ้านายรินลดา  ชอบบนกลาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          จากที่ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ระยะเวลาผ่านมาถึงเดือนที่ 3 แล้วและเป็นเดือนสุดท้ายของการทำรู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันเพราะทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่นี่สนุกมาก ๆ ได้ทั้งเพื่อน พี่ ๆ และป้า ๆ ลุง ๆ เป็นเพื่อนร่วมงานได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากมายในตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในเดือนสุดท้ายนี้การทำงานก็มีงานเข้ามามากอยู่เพราะจะปิดโครงการงานทุกอย่างต้องเสร็จ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 จัดเตรียมสถานที่อบรมกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ มีอบรม 2 วัน คือ 21-22 พฤศจิกายน 2564 แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง วันแรกอบรมการทำยาลูกแปลกแม่และน้ำเชื่อมกล้วย วิทยากรมาให้ความรู้ สูตรการทำ และพาลงมือทำ

วัตถุดิบและอุปกรณ์

1.กล้วยน้ำไท หรือกล้วยน้ำว้า 1 หวี

2.พริกไทย 1 กำมือ

3.มะตูมนิ่ม 2 ผล

4.น้ำผึ้ง 1-2 ช้อน

วิธีการดำเนินการ

  1. นำส่วนประกอบทั้งหมดมาแยกบดให้ละเอียด
  2. จากนั้นนำมาใส่ในกระทะ ใช้ไฟอ่อน กวนให้เข้ากัน โดยเมื่อได้ที่แล้วจะไม่ติดกระทะ
  3. จากนั้นยกลงแล้วทิ้งไว้ให้เย็น นำไปปั้นเป็นเม็ดเท่าปลายนิ้วก้อย
  4. นำไปตากแดดให้แห้ง แล้วเก็บใส่ภาชนะมีฝาปิด

 

วันที่ 2 ของการอบรม ตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 วันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร การใช้ยาแบบแพทย์แผนปัจจุบันว่าไม่ว่าแบบไหนถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือมากไปก็เป็นอันตรายต่อร่างกายได้และยังได้พูดถึงการตรวจโควิดด้วยตัวเองจากชุดตรวจโควอดแบบพกพา ATK  ทดลองตรวจคนให้ดูและการเก็บขยะติดเชื้อไปทิ้งให้ถูกวิธี

 

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 หัวหน้ากลุ่มได้นัดหมายทำรายงานรูปเล่มสรุปการทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นัดหมายประชาชนและบัณฑิตมาช่วยกันทำเนื้อหาการทำบทต่าง ๆ หัวหน้ากลุ่มได้แบ่งให้แต่ละคนทำแล้วนำมารวบรวมเป็นรูปเล่มงานของกลุ่มตำบลโคกสะอาด ใช้เวลา 2 วันกว่ารูปเล่มจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าเล่มส่งต่อไป

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเกี่ยวข้าวเป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ๆ ได้เกี่ยวข้าวร่วมกับเพื่อน ๆ ที่ทำงาน ประชาชนมาร่วมแรงกันเกี่ยว คิดถึงภาพบรรยากาศเมื่อสมันยังเป็นเด็กที่มีการทำกิจกรรมแบบนี้สมันรถเกี่ยวข้าวยังไม่ได้มีมากเหมือนปัจจุบันต้องเกี่ยวข้าวเองและก็ “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ทำอาหารมากินร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ทำให้คิดถึงภพบรรยากาศวันวานเก่า ๆ

สุดท้ายยังมีการจัดกิจกรรมปลูกสมุนไพรและกิจกรรมปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) รหัสโครงการย่อย HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู