ข้าพเจ้า นายธนพล กระแสเทศ  ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ       1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

กิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานมาเริ่มต้นจากเดือนพฤศจิกายนได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการวางแผนกิจกรรมนำความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อสร้างความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด ได้เข้าร่วมรับฟังธรรม           ณ วัดป่าแก้วหนองแสง และพระอาจารย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่ที่พบได้ทั่วไป ที่ช่วยรักษาโรคในวันนี้ได้ประโยชน์จากการรับฟังธรรมะข้อคิดเป็นสิ่งเตือนสติ และความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรค

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นการลงแขกเกี่ยวข้าวที่พร้อมแก่การเก็บผลผลิต ณ วัดมงคลนิมิต บ้านสนวน              ในวันนั้นมีทั้ง คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด ร่วมแรงร่วมใจกันเกี่ยวข้าวในท้องนา ตามแบบวิถีชาวนา ซึ่งแต่ละคนก็ได้ทั้งการเกี่ยวข้าว และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ควบคู่กันไปด้วย ข้าวที่พวกเราเก็บเกี่ยวในครั้งนี้คือ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวชนิดนี้ เป็นข้าวพันธุ์และเป็นวัตถุดิบนำไปแปรรูปสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เช่น แชมพู สบู่ โลชั่นบำรุงผิวกาย หรือจะเป็นการนำไปบรรจุถุงเพื่อวางจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพร การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการ การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมและการเสริมสร้างความรู้การใช้สมุนไพรทางเลือกและพืชสมุนไพรเศรษฐกิจตัวใหม่เชิงพาณิชย์ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายในเรื่องการนำหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับหมอบหมายการเก็บภาพระหว่างการทำกิจกรรม และการเรียบเรียงรูปภาพและวีดีโอให้ออกมาเป็นวีดีที่ใช้ในการนำเสนอของตำบลโคกสะอาดในครั้งนี้ด้วย ในการปฏิบัติงานตลอด3เดือนที่ผ่านมาทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ หลากหลายอย่างและได้ลองลงมือทำปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้ตัวข้าพเจ้าเองมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

     

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

อื่นๆ

เมนู