ข้าพเจ้านางสาววรรณพร  สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันจัดสถานที่อบรมที่วัดมงคลนิมิต หมู่ที่ 13 บ้านสนวนพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตกสถานที่ทั้งวันจนเสร็จสิ้น

วันต่อมาวันที่  21 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันโรคฟัง ตำรับยา  “ลูกแปลกแม่” จากท่านอาจารย์  นางสาวภัทรานิษฐ์   กุลพิเชษฐ์วณิช

“ ตำนานลูกแปลกแม่” ของหลวงรัตน์พิมพานุรักษ์ บอกส่วนประกอบของตำรับยา “ ลูกแปลกแม่”วิธีปรุงยาและสรรพคุณยาโดยพิสดาร โดยจะใช้สมุนไพรหลัก 3 ตัวได้แก่ มะตูมนิ่มใช้ 1 ลูก กล้วยน้ำไท 1 หวี และพริกไท 1 ลิตร

กล้วยน้ำไท  คืออะไร กล้วยน้ำไทเป็นกล้วยพื้นถิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงแพทย์แผนไทย ปัจจุบัน กล้วยน้ำไทกลายเป็นของหายาก เหลือเพียงชื่อสี่แยกกล้วยน้ำไท ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเคยเป็นบริเวณที่มีกล้วยน้ำไทอยู่มากในอดีต และเรามักรู้จักกันแต่กล้วยน้ำว้า ซึ่งเดิมเรียกกันว่า กล้วยน้ำละว้า

กล้วยน้ำไทมีรสหวาน เปลือกหนา ขนาดอยู่ระหว่างกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุก นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วยังจัดเป็นเครื่องยาที่มีสรรพคุณมาก ดังปรากฏในหนังสือ ประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ของสมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ

“…ปรุงเป็นยาเจริญอายุ ให้เอาเนื้อผลกล้วยน้ำไทยสุกเท่าอายุของผู้ที่จะรับประทานเรียงใส่โหลหรือขวด แล้วเอาน้ำผึ้งป่า (ผึ้งรวง ผึ้งหลวง) เทใส่ให้ท่วมผลกล้วย ปิดผนึกฝาโหลหรือขวดอย่าให้อากาศเข้าได้ นำไปไว้ที่หน้าพระประธานในโบสถ์ ตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษา แล้วเอามารับประทานวันละ ๑ ผลจนหมด ร่างกายจะแข็งแรงอายุยืนวิเศษนัก…”

นอกจากใช้เป็นเครื่องยาแล้ว แพทย์แผนไทยในสมัยโบราณยังใช้กล้วยน้ำไทยในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของแพทย์ อาทิ พิธีบวงสรวง ขวัญเข้า ไหว้ครู จึงนับได้ว่าเป็น กล้วยพิธี อีกด้วย

ที่มา: หนังสือประมวลสรรพคุณยาไทย (ภาคหนึ่ง) ว่าด้วย พฤกษชาติ วัตถุธาตุ และสัตว์วัตถุนานาชนิด ของสมาคม ร.ร.แพทย์แผนโบราณ

วิธีทำยาลูกแปลกแม่

นำกล้วยน้ำไท 1 หวี มาปอกเปลือกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบดหรือปั่นให้ละเอียด

นำผลมะตูมนิ่ม 1 ลูก คว้านเนื้อออกมาแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบดหรือปั่นให้ละเอียด

นำพริกไทยล่อนหรือพริกไทยดำ 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ในข้างต้น ใส่ลงกระทะทองเหลือง ใช้ไฟอ่อนๆ กวนให้เข้ากัน สังเกตเมื่อส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวไม่ติดกระทะ จึงยกลง แล้วทิ้งไว้ให้เย็น นำมาปั้นเป็นลูกเล็กกลมขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย  จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้งหรืออบ แล้วเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิด

สรรพคุณยาลูกแปลกแม่

สำหรับตำรับยาลูกแปลกแม่  มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสและอ่อนกว่าวัย และช่วยให้ฮอร์โมนในร่างกายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นยาอายุวัฒนะนั่นเอง ตำรับยาลูกแปลกแม่ ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูสดใสและอ่อนกว่าวัย

วันที่  22  พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันโรค จากท่านอาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ ได้ทราบถึงการเอาสมุนไพรหลายๆ ชนิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้ารับการฟังการบรรยายธรรมเรื่องการรักษาโรค เช่น โรคหัวใจ ดอกบัวขาวสาย 3 ดอก  แกะเอากลีบดอก ตากแดด 3 แดดแล้วเอามาชงเป็นน้ำชาดื่ม  เป็นต้น

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมเกี่ยวข้าว โดยข้าวที่พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยววันนี้เป็นข้าวอินทรีย์พันธุ์ “ทับทิมชุมแพ”  ซึ่งทีม “โครงการมหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)” ต.โคกสะอาด จะได้นำข้าวพันธุ์นี้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ

….ณ บริเวณที่ปลูกข้าวตรงนี้เป็นพื้นที่ของวัดมงคลนิมิตร ราว 1 ไร่เศษ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองปลูกข้าวอินทรีย์มา 7-8 ปี แล้ว โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะนำไปแจกจ่ายชาวบ้าน เก็บไว้ทำพันธุ์ และมอบให้ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลนิมิตรไปจำหน่ายเพื่อใช้เป็นกองทุนในการบริหารจัดการต่างๆ

…..ขอบพระคุณท่านพระครูนิมิตร เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด คณะกรรมการโครงการ U2T ผู้ปฏิบัติงานทีมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และพี่น้องชาวบ้านทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย

อื่นๆ

เมนู