ข้าพเจ้า นายวีระชัย  แท้ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่(HS07) ตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2564 ได้ข้าพระเจ้าพร้อมทั้งทีมงาน U2t และตัวแทนประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันโรคฟัง ตำรับยาอายุวัฒนะ   “ลูกแปลกแม่” และการทำ Banana Syrup (กล้วยดอกน้ำตาล)จากท่านอาจารย์  นางสาวภัทรานิษฐ์   กุลพิเชษฐ์วณิช

ทางทีมงานU2t และประชาชนได้ลงมือปฏิบัติการแปลรูปสมุนไพร ตำรับยาอายุวัฒนะ   “ลูกแปลกแม่” และการทำ Banana Syrup เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชนและทำเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนได้

วันที่  22  พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันโรค จากท่านอาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ ได้ทราบถึงการเอาสมุนไพรหลายๆ ชนิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและกับชาวบ้าน จำนวน  40 คน ได้นัดหมายกัน ณ วัดหนองแสง เวลา 13.00 น. เพื่อเข้าฟังบรรยายเรื่องการนำสมุนไพรในชุมชนมาทำเป็นยารักษาโรคข้อกระดูก จากพระครูรัตนวนานุรักษ์ ฉายา สญฺญโต เจ้าอาวาสวัดหนองแสง

วิธีทำมะกรูดแก้ปวดเข่า ข้อ

1.นำมะกรูดล้างน้ำสะอาด (10 ลูก)

2.บรรจุมะกรูดลงขวดโหล

3.นำเหล้าขาวปริมาณ 330 มิลลิลิตร เทใส่ขวดโหลและปิดฝาให้สนิท

4.ใช้เวลาในการหมัก 10-15 วัน หลังจากนั้นสามารถนำมะกรูดออกมาคลึงตามร่างกายที่มีอาการปวด

วันที่ 2 ธันวาคม เกี่ยวข้าวทับทิมชุมแพที่ปลูกโดยธรรมชาติปลอดสารเคมี เป็นข้าวอินทรีย์ที่ทางวัดปลูกไว้และได้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ผู้ดำเนินงาน พระสงฆ์ และคณะบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมด้วยช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ ทุกอย่างแล้วเสร็จประมาณ 11.30 น. และได้ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง และ ช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารได้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการแก้ไขข้อมูล การจัดกิจกรรม และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย

อื่นๆ

เมนู