ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม 2564 เวลา09:00 น. ณ หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรและรายได้ส่วนใหญ่ที่ใช้เลี้ยงครอบครัวก็มาจากการเกษตร รายได้เสริมบางครอบครัวจะเป็นการทอผ้า การปลูกพืชผักสวนครัวบ้าง เพื่อจุนเจือครอบครัวและเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็น ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้การเก็บข้อมูลมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะประชาชนที่พบเป็นผู้สูงอายุมักจะตอบแบบสอบถามไม่ได้และเลือกที่จะไม่ตอบเพราะกลัวเอาข้อมูลไม่ทำอย่างอื่น และส่วนใหญ่ประชากรจะไม่ค่อยอยู่บ้าน ประชากรจะออกไปทำเกษตร ทำไร่ทำสวนมากกว่า ทำให้เก็บแบบสอบถามไม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการ จึงต้องเลือกเก็บแบบสอบถามช่วงเช้าและช่วงเย็นเพราะช่วงเวลานี้ประชากรจะอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อเก็บข้อมุลต่อไป

               

อื่นๆ

เมนู