ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์       หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานภายใต้โครงการที่จัดขึ้นเกี่ยวกับ การปลูกพืชสมุนไพร ในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พืชสมุนไพรที่นำมาปลูกได้แก่ ฟ้าทะลายโจรและขิง ซึ่งทางทีมงานได้หาแหล่งปลูก ที่เหมาะสมสามารถปรับเป็นแปลงเกษตรหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไปได้ สถานที่ปลูกพืชสมุนไพรในตำบลโคกสะอาดแบ่งออกเป็น 2 สถานที่ได้แก่ที่แรก เป็นแหล่งป่าธรรมชาติในพื้นที่ของหมู่บ้านสนวนพัฒนา สถานที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช แหลางเพาะปลูกแหล่งที่สอง พื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหนองปลิง สถานที่ใกล้ลำคลองจึงเหมาะแก่การปลูกพืชสมุนไพร ได้ประสานกับชุมชนและร่วมกับชาวบ้านในการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนเพื่อการแปรรูปสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลโคกสะอาดอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้จัดกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรภายใต้มาตรการการป้องกันโควิด19 คือการเข้าร่วมโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็น 100% เว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

 

                         

                 

อื่นๆ

เมนู