1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 24-25 เดือน กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไวน์ข้าวทับทิมชุมแพ ณ ตำบลโคกสะอาด ซึ่งนำพืชสมุนไพร และผลไม้ที่มีในชุมชนมาเป็นส่วนผสม และได้รับความอนุเคราะห์ควบคุมปริมาณสารเคมีจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยาการในครั้งนี้ โดยการจัดอบรมณ์ผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้รับมอบหมายงานให้สำรวจจำนวนเกษตรกรในตำบลโคกสะอาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแล ได้ปรึกษาหารือโดยการประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เกี่ยวกับรายละเอียดงานที่จะทำในเดือนสิงหาคม และได้มอบหมายงานให้แต่ละคนได้รับผิดชอบ

จากการประชุม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนกำชับผู้ปฏิบัติงานให้ลงเวลาเข้าและออกปฏิบัติงานในทุกๆเดือน และในวันที่ 9-11 ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหาสถานที่เพื่อเตรียมปลูกพืชสมุนไพร และได้เตรียมการจัดขนต้นไม้ไปยังสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ วัดป่ามหาวีรราม และป่าประจำหมู่บ้านหนองปลิง

ในวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติทางทีมงานตำบลโคกสะอาด ได้เดินทางพาทีมงานไปปลูกพืชสมุนไพรที่วัดป่ามหาวีรารามและป่าประจำหมู่บ้านหนองปลิง ในขณะที่ทีมงานเดินทางไปปลูกป่าที่ป่าประจำหมู่บ้านหนองปลิง ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้นำเจ้าหน้าที่มาร่วมปลูกพืชสมุนไพรของโครงการในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในระหว่างการเดินทางไปปลูกพืชสมุนไพรนั้นได้มีชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาทำความสะอาดพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ตามหมู่บ้านต่างๆที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางผ่าน เป็นภาพที่แสดงถึงความสามัคคีของชาวบ้าน เป็นภาพที่สวยงาม ข้าพเจ้าได้เห็นแล้วทำให้มีความสุขและยิ้มตามไปด้วย

 

อื่นๆ

เมนู