ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ เสลารักษ์ ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ในเดือนนี้นอกจากลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกษตรกรในชุมชนแล้วทางทีมงานของต.โคกสะอาดยังได้ร่วมจัดกิจกรรม 2 อย่างคือ
1.อบรมการทำไวท์จากกล้วยและข้าวไรซ์เบอร์รี่
2.ร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรให้กับชุมชน
ในวันที่ 24 ก.ค 2564 จัดสถานที่อบรมที่หมู่13 ต.โคกสะอาด วันที่ 25 ก.ค2564 เข้าอบรมการทำไวท์จากกล้วยและข้าวไรซ์ เบอร์รี่ สาเหตุที่เลือกกล้วยและข้าวมาทำไวท์เนื่องจากในชุมชนมีกล้วยและข้าวเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งชาวบ้านปลูกไว้เป็นจำนวนมากและราคาก็ถูกทางโครงการ U2T ต.โคกสะอาดจึงได้คิดเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของชุมชนโดยนำมาแปรรูปเป็นไวท์นอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงผลผลิตอื่นๆที่จะนำมาต่อยอดให้กับชุมชนอีกด้วยเช่น ลูกหว้า มะม่วงหาวมะนาวโห่ และลูกหม่อน เป็นลำดับต่อไป
เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดในตอนนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน U2T ต.โคกสะอาดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและป้องกันโรคโควิด19ไปแล้วแต่ก็ยังมีความห่วงใยต่อชุมชนจึงได้จัดโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านโควิดให้กับชุมชน เช่นปลูกต้นกระชาย ฟ้าทะลายโจร ข่า ตะไคร้ ไว้เพื่อใช้ป้องกันโรคในเบื้องต้น
ในวันที่ 6 สิงหาคม ตัวแทนในชุมชนได้ออกไปดูพื้นที่สำหรับจะปลูกพืชสมุนไพรที่วัดป่ามหาวีราราม และป่าชุมชนโคกหนองโคงวัว
ในวันที่ 11 สิงหาคมได้ไปเตรียมพื้นที่และนำต้นสมุนไพรไปไว้แปลงที่จะปลูก
ในวันที่ 12 สิงหาคมร่วมปลุกป่ากับชาวบ้านและผู้นำชุมชน
เดือนนี้ทีมงานของเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันทำงานอย่างจริงจังเพื่อช่วยพัฒนาและหวังต่อยอดผลผลิตให้กับชุมชนเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู