นางสุหลา เศรษฐ์ภักดี  ประชาชน   ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่ม HS07

                 ในวันที่ 12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ      พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ร่วมด้วยโครงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  U2T  ได้มีโครงการปลูกต้นสมุนไพรร่วมกับชุมชน ได้แก่ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นข่าเหลือง การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความมีน้ำใจร่วมไม้ร่วมมือกัน จนสำเร็จ                                                                                          ละทางผู้ปฏิบัติงานกับชุมชนมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรนี้ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อก่อให้ประโยชน์ยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับสมุนไพรไทยกันมากขึ้น โดยเฉพาะต้นฟ้าทะลายโจร  เพราะสรรพคุณที่โดดเด่น   จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)  ประกอบราคาไม่แพง และยิ่งในสถานการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19   ซึ่งทำให้ฟ้าทะลายโจรเป็นที่ต้องการของตลาด ผูุ้คนส่วนใหญ่เลือกนำมาใช้    และต้นฟ้าทะลายโจร ยังเป็นสมุนไพรไทยที่แพทย์กระทรวงสาธารณสุข เลือกนำมาใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิท 19 ในกลุ่มที่ไม่รุนแรงมากนักและควบคู่กับการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู