ข้าพเจ้า นายทิฆัมพร สงสุแก ประเภทบัณฑิต  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                                ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    กลุ่ม HS07 (การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น)

            ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกสะอาดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยเป็นการจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมปลูกสมุนไพร และวันที่ 12 สิงหาคม ได้มีการปลูกสมุนไพร ได้แก่ ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นข่าเหลือง ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน โดยสถานที่จัดกิจกรรมจะเป็นการปลูกที่วัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวาย  วัดมงคลนิมิตร  โดยการปลูกป่าในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี และผู้นำชุมชน ร่วมทั้งหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ที่มาร่วมด้วยช่วยกันปลูกสมุนไพร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งดำเนินการภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด 19 โดยทุกคนต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคาดหวังว่าสมุนไพรที่ปลูกไปนั้นจะสามารถนำเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หรือเป็นการให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรนั้น ไม่ว่าจะเป็นการนำไปอัดเป็นแคปซูลเป็นยาที่รักษาโรค เพราะฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรายาไทยโบราณมานาน มีรสขมแห้ง จัดอยู่ในกลุ่มยาเย็นมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยใช้เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ และสามารถกินได้ทั้งใบแบบสดหรือแบบตากแห้งบดก็ได้  เพื่อลดความร้อน ทั้งความร้อนในร่างกายและความร้อนเกินที่เข้ามาในร่างกาย เช่น ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ช่วยดูดความชื้นในร่างกาย ขจัดเสลดของเหลวต่างๆให้แห้งได้ แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรก็มีข้อควรระวังดังนี้   ห้ามใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ที่มีอาการแพ้   ห้ามหญิงตั้งครรรภ์หรือให้นมบุตรกินฟ้าทะลายโจร และไม่ควรรับประทานในขนาดสูงติดต่อกันนานเกินไป (ข้อมูลอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุข)

             และได้มีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดลงในระบบ U2T  ตามหัวข้อที่ได้กำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ในหมู่ที่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 และ หมู่ 14   เพื่อจะได้นำข้อมูลไปบันทึก 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู