นางสุหลา เศรษฐ์ภักดี  ประชาชน   ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่ม HS07

                     ในการปฏิบัติงานเดือนกันยายนได้มีการใส่ปุ๋ยดูแลพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ที่ได้มีการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ต้นข่าเหลือง ที่ได้ปลูกไว้ร่วมกับคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด เพื่อที่จะได้นำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน และได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับทีมงานเพื่อจัดทำรายงานในช่วง6 เดือนที่ผ่านมา รายงานผลว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านมานั้นทำอะไรบ้าง และเพื่อจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปที่สามรถเข้าถึงจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ

                    และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล CBD มาลงในระบบ ซึ่งทางข้าพเจ้าได้รับผิดชอบใน 4หมู่บ้านในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หมู่5 หมู่7 หมู่11 และหมู่14  ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านเกษตรกร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกไว้กินเองในบางครั้งก็ขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย และนำข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมมา วิเคราะห์หาแนวทางความเป็นไปได้ และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนผ่านการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

ได้มีเข้าอบรมและประชุมทางออนไลน์ร่วมกับทำงานในการเขียนรายงานปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าแนวทางพัฒนาต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู