บทความ เรื่อง สมุนไพรในบ้าน ต้านโควิด 19

          ด้วยปัจจุบันของชุมชนโลกตกอยู่ในสภาวะวิกฤตการณ์ของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า หรือเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้ การแพร่ระบาดดังกล่าวทำให้ประเทศต่างตื่นตัวออกมาหาวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสอันเป็นทางรอดของประชาชน ประเทศไทยก็เช่นกัน ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงการกระจายวัคซีนสู่ชุมชนเป็นรอบๆ ซึ่งจะมีบางกลุ่มที่ต้องรอรับวัคซีนนานหรือยังไม่ได้รับ เป็นเหตุให้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักจึงไม่สามารถป้องกันหรือความคุมเชื้อไว้ได้

          ปัจจุบันนี้ได้มีหมอยาศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับตัวยาจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน โดยหลักๆแล้วจะมีตัวยาที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรุด กระชาย ไพล อื่นๆซึ่งสามารถหาได้ง่ายจากชุมชนหรือครัวเรือน ทั้งนี้ทางหมอยาที่ได้ทำการศึกษาและได้ทดลองใช้เองเบื้องต้นโดยมียาตัวสำคัญคือ ต้นแมงลังคา หรือกระเพาผี (ภาษาลาว อีตู่ผี) ทั้งนี้พืชชนิดนี้มีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อไวรัสทุกตัว เช่น ไวรัสเอชวัน ไวรัสเอชทู ไวรัสเอชฟาย ไข้หวัดนก โรคซา ซึ่งทีมศึกษาแจ้งว่าหากนำไปต้มรวมกับพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆตามอาการแล้วสามารถรักษา หรือฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ทั้งนี้มีกระบวนการต้ม สกัด เพื่อให้สามารถนำมาใช้ดื่ม พ่น ได้ซึ่งมีพืชสมุนไพรและอุปกรณ์ดังนี้

  1. น้ำสมุนไพรแมงลังคา หรือกระเพาผี(อีตู่ผี)แบบสกัด อุปกรณ์ หม้อนึ่งสองหม้อเจาะตูดหม้อหนึ่งใบ ท่ออลูมิเนียมไม่ยาวมาก ทัพพีเก่า และกระทะ สมุนไพรที่ใช้ในการต้มยาดังนี้ แมงลังคา ไพล ข่า ตะไคร้ มะกรูด ขมิ้น และกระชายขาว ซึ่งตัวยานี้นำมาผสมในหม้อในอัตราส่วน แมงลังคา 3 ส่วน พืชสมุนไพรอื่นๆอย่างละส่วน แต่สำคัญที่กระชายขาวใช้เพียงครึ่งส่วน ด้วยเป็นตัวควบคุมความความดันโลหิตอาจมีผลกับผู้สูงอายุ เติมน้ำเพียงท่วมตัวยานิดหน่อย (ภาพที่ 1)
  2. น้ำสมุนไพรแมงลังคา หรือกระเพาผี(อีตู่ผี)แบบต้ม อุปกรณ์ หม้อตามปริมาณผู้รักษา สมุนไพรที่ใช้ในการต้มยาดังนี้ แมงลังคา ไพล ข่า ตะไคร้ มะกรูด ขมิ้น และกระชายขาว ซึ่งตัวยานี้นำมาผสมในหม้อในอัตราส่วน แมงลังคา 3 ส่วน พืชสมุนไพรอื่นๆอย่างละส่วน แต่สำคัญที่กระชายขาวใช้เพียงครึ่งส่วน ด้วยเป็นตัวควบคุมความความดันโลหิตอาจมีผลกับผู้สูงอายุ เติมน้ำให้ท่วมสามข้อนิ้วใช้อยู่ไฟ ดื่มกิน (ภาพที่ 2)

ทั้งนี้ยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้น้ำมาเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ด้วยด้านสรรพคุณการรักษาอาการต่าง ซึ่งผู้เขียนเล็งเห็นว่าพืชสมุนไพรที่อยู่ภายในครัวเรือนหรือชุมชนนั้นมีทั่วไปหากนำมาปรุงเป็นตัวยาได้นั้นแล้วจะช่วยให้นำสรรพคุณมาปรับใช้กับชีวิตของคนในครอบครัวได้ ทำให้ลดการใช้ยารักษาอาการเบื้องต้น และช่วยป้องกันเชื้อไวรัส โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆได้ด้วย ด้วยตัวยานี้ยังไม่ได้แพร่หลายสู่ชุมชนหรือวงการแพทย์มากหนักจึงยังไม่มีการแจ้งเข้าใช้กับผู้ป่วย แต่หากเป็นเพียงอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลรักษาตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของท่าน                                                                                                                                  นายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์

                                                                                                            กพร. ศดธ. ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

ภาพที่ 1

   ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ร่วมช่วยจัดระเบียบประชาชนท่เข้ารับการฉีดวัคฉีน

อื่นๆ

เมนู