ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในหัวข้อแหล่งน้ำในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหมู่บ้านแต่ล่ะหมู่บ้านจะมีแหล่งน้ำไว้อุปโภคบริโภคแต่ล่ะหมู่บ้าน ร้านอาหารในท้องถิ่นจะมี  ร้านก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง แต่พบเจอเพียงเล็กน้อย บางหมู่บ้านก็ไม่มี อาจจะเนื่องด้วยชาวบ้านประกอบอาหารกินเอง ในท้องถิ่นยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม เกษตรกรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมัน สัตว์ในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็น วัว ควาย สุนัข แมว และไก่ ภูมิปัญญาที่พบเห็นได้ชัดเจนคือ การทอผ้า และจักสาน ส่วนสถานการณ์โควิดระบาด ในท้องถิ่นยังไม่มีประชากรท่านใด กลับมาอาศัยอยู่บ้าน ซึ่งผู้นำชุมชนร่วมกับอาสาสมัครและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควบคุมดูแลเป็นอย่างดี

                 

                   

ไฟล์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู