ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน COVID 19 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน และชักชวนให้ฉีดวัคซีนต้านโควิด

จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้รณรงค์ความรู้เกี่ยวกับโควิด 19 ทั้งด้านอาการที่เเสดง ทั้งวิธีการป้องกัน อีกทั้งยังได้เชิญชวนให้ประชาชนในตำบลโคกสะอาดฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด ทีมงานได้มีการแจกแจลแอลกอฮออล หน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนอีกด้วย ประชาสัมพันธ์ตามแหล่งตามๆหมู่บ้านเพื่อเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19

     

     

อื่นๆ

เมนู