ข้าพเจ้านางสาวจุรีรัตน์ ผมทำ ประเภท นักศึกษา ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานกับทีมงานu2tตำบลโคกสะอาดทุกคน โดยในเดือนนี้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มอบหมายให้ทีม u2t จิตอาสาร่วมพัฒนาตำบลโคกสะอาดลงพื้นที่ปลูกสมุนไพรในวันที่12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันแม่แห่งชาติ ณ ป่าโคกหนองโคงวัว ในเขตพื้นที่บ้านหนองปลิง ต.โคกสะอาด และ วัดป่าบ้านห้วยหวายพัฒนา ซึ่งนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและทีมผู้นำชุมชน นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการปลูกสมุนไพรเป็นอย่างดี

สมุนไพรที่นำมาปลูกได้แก่ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว และ ฝาง ซึ่งเป็นสมุนไพรที่คนส่วนมากต้องการในเวลานี้ เพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณที่สามารถป้องกัน รักษาโรคโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร และ กระชายขาว ซึ่งในตอนนี้มีราคาสูงมาก จากงานวิจัยในหลอดทดลอง พบว่า สารสกัดจากกระชายขาว  มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด-19 และ ฟ้าทะลายโจร ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ บรรเทาอาการป่วยโควิดที่ไม่รุนแรง เช่น คัดจมูก มีน้ำมูก ลดโอกาสที่โรคจะลุกลามลงปอด จึงให้ใช้ในผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรครุนแรง ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงเน้นปลูกเพื่อเป็นสมุนไพรที่ต้องมีอยู่ในชุมชนและเชื่อว่าเมื่อมีผลผลิตออกมาจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและกลุ่มของข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้กรอกข้อมูลสำรวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้านโนนสะอาด ม.16 บ้านหนองปลิง ม.8 บ้านตะไก้ย ม.2 และบ้านเขื่อน ม.6 อีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู