ข้าพเจ้า นายพุธ เศรษฐ์ภักดี ประเภทประชาชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลสถานการณ์โควิด 19 เพื่อนำไปวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา

       การข้อมูลที่ได้รวบรวมมาวิเคราะห์ ในหมู่บ้านตำบลโคกสะอาดมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ที่สามารถนำมาแปรรูปได้ พื้นฐานการดำเนินชีวิต ใช้หลักพอเพียง ปลูกพืชผักกินเอง สถานการ์ณโรดโควิด ในทางแหล่งชุมชน ร้านค้า วัด ได้จัดแจลแอลกอฮอลล์ไว้บริการประชาชน ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง นอกจากนี้ทางทีมงานร่วมเข้าแข่งขัน hackathon จัดทำรูปแบบการเสนอผลงานแนวทางการพัฒนา ได้ร่วมแสดงความคิดในการพัฒนาโดยมีการจัดประชุมออนไลน์ เพื่อการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู