1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาววรรณพร สุขหนา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

กิจกรรมเดือนนี้ได้นำเก็บข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาลงในระบบต่อไปค่ะ

ช่วงวันที่ 1-16 กรกฎษาคม 2564 ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน U2T HACKATHON 2021การแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เข้าอบรมในระบบออนไลน์ตามที่มาหาลัยได้ส่งมาให้เข้าร่วมฟังเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเข้าแข่งขันในวันที่ 17 กรกฎษาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้ทำผลิตผลิตภัณฑ์ครีมสลีปปิ้งมาร์ค,สเปรย์สมุนไพรจากตะไค้และมะกรูด ที่บ้านสนวน  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจะนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ให้คณะกรรมการดูในการแข่งขัน   U2T HACKATHON 2021 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในชุมชนตำบลโคกสะอาด เป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนและอาจจะเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตค่ะ

         

         

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู