ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ   เสลารักษ์  ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่19 เดือนพฤษภาคมได้รับมอบหมายงาน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVIT-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค 2564  รายละเอียดดังนี้

1.ใช้ banner ส่วนกลาง ตาม (Banner size dimension) ใน google drive ด้านล่าง

เพื่อจัดทำการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website / สื่อ online และ ในพื้นที่จัดกิจกรรม ( on-site )ของมหาวิทยาลัย

2.จัดทำ VDO Clip ตามแนวทาง (Covid Week Struction vdo4) ใน google driveด้านล่าง เพื่อ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรณรงค์การฉีดวัคซีนต้านโควิดในชุมชน

3.Upload VDO Clip ข้อ 2 ใน Website U2T Online Community   ตามคู่มือ ใน google drive ด้านล่าง เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ ทางช่องทางต่างๆ ของ สป อว และ มหาวิทยาลัยต่อไป

วันที่23- 24 พฤษภาคม2564 ได้ลงพื้นที่หมู่ 9 หมู่ 15 หมู่3 และหมู่ 13 เพื่อหาข้อมูลร้านค้าในท้องถิ่น  เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น บันทึกลงในระบบ

ในวันที่ 26 พ.ค 2564  อาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต.โคกสะอาดก็ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม  covid-19 week u2t ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด โดยมีการเดินรณรงค์ชักชวนให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนและมีการแจกผ้าปิดจมูกและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับจุดตรวจของอสม.เพื่อใช้แจกชาวบ้าน และได้ร่วมกันทำความสะอาดวัดมงคลนิมิต หมู่ที่ 3 หลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ได้ไปเยี่ยมชมวัดป่ามหาวีราราม หมู่9บ้านห้วยหวายและได้มีการเชิญชวนชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนพร้อมทั้งแจกผ้าปิดจมูกและสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้มีการนัดหมายกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้เคียงมาจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม  29พ.ค 2564ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรซึ่งในวันนี้ได้มีอบรมให้ความรู้เกี่ยวการทำครีมมาส์คหน้าจากข้าวหอมมะลิ ทำโทเนอร์จากน้ำนมข้าว และโลชั่นทาผิวจากข้าวหอมมะลิ  เพื่อไปต่อยอดรายได้และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เศรษฐกิจราคาข้าวตกต่ำ

วันที่11 เดือนมิถุนายน 2564 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบของตำบลโคกสะอาดได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องการทำสเปรย์    เจลเเอลกอฮอล์และสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้และมะกรูดซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่หาง่ายในชุมชน ที่หอประชุมอบต.ตำบลโคกสะอาด ให้กับอสม.จากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ2คนเพื่อจะได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชาวบ้านต่อไปค่ะ

อื่นๆ

เมนู