ข้าพเจ้านางสาว ปารีณา ทิพย์อักษร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน จนถึง เดือน กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงสมัครเข้าร่วมแข่งขัน U2T Hackathon 2021

ในเดือนกรกฎาคม ทางทีมงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเตรียมการถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะส่งทำการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อที่จะคัดเลือกสุดยอดทีมเพื่อเป็นตัวแทนของเคลือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 250,000 บาท

ซึ่งจากนี้ทางทีมงานของเราได้มีการปรึกษาหารือกันและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้และทางอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้ได้มีการนัดทีมงานที่เป็นตัวแทนทั้ง7 คน ของตำบลโคกสะอาด ซึ่งทางทีมงานของเราได้ตั้งชื่อทีมว่า Cok Clean Model นั้นเอง และต่อจากนี้ทีม Cok Clean Model ของเราได้ผ่านการคัดเลือกรอบภูมิภาคซึ่งมีการแข่งขันจาก300 ทีม เหลือ 40 ทีม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

และจากที่เราไปสำรวจและลงพื้นที่มานั้นเราได้เห็นว่าในชุมชนของตำบลโคกสะอาดนั้นได้มีการทำการเกษตรกรรม ทำนาเป็นส่วนใหญ่ทางทีมงานเราเลยที่ละเลือกข้าวและสมุนไพรในตำบลนำมาเพิ่มมูลค่ามากขึ้นซึ่งเป็นพืชหลักที่มีในชุมชนอยู่แล้ว ทีมงานเราได้ปรึกษากันที่จะนำข้าวในชุมชนที่มีมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อที่จะทำให้คนในชุมชนนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และจากนี้เราจึงได้นำวัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น ข้าวหอมมะลิ105 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเหนียว กข6  และสมุนไพรในชุมชน เช่น มะกรูด ตะใคร้ ขมิ้น นำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นต้น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ทางทีมงานของเราได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโปรแกรม ZOOM เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับชุมชน ทางอาจารย์ที่มาสอนนั้นจึงได้ให้แต่ละกลุ่มทำการบ้านส่งเกี่ยวกับเรื่อง The Value Proposition Canvas  หรือ (VPC) และ The Business Modal Canvas หรือ (BMC) นั้นเอง

จากที่เราได้ทำการลงการแข่งขันในครั้งนี้ทางทีมงานของเรามีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมากกับการแข่งขันในครั้งนี้ จากนี้ทีมงานของเราจึงได้มาช่วยกันระดมความคิดและประชุมกันอย่างตั้งใจ เพื่อหวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะผ่านไปในรอบระดับประเทศ

 

อื่นๆ

เมนู