ข้าพเจ้า นายทิฆัมพร สงสุแก ประเภทบัณฑิต  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่ม HS07

โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมและที่เดือนผ่านมานั้น จะเกี่ยวกับการกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับชาวบ้าน และได้มีการทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน บริเวณที่สำคัญๆที่ชาวบ้านรวมตัว และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยได้มีการให้คำแนะนำกับชาวบ้านดังนี้ สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกไปทำธุระ   มั่นทำการตรวจเช็คสุขภาพของตนเอง หากรู้สึกไม่สบายควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล   ให้ชาวบ้านคนในชุมชนเล้งเห็นถึงความสำคัญในด้านความสะอาด โดยการล้างมือโดยสบู่หรือน้ำยาล้างมือตามขั้นตอนตามระเวลาที่ถูกต้อง

และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรในชุม เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์และสร้างรายได้ และก็จะสามารถทำให้ชุมชนกลายเป้นชุมชนเข้มแข็ง และทางทีมงานร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นที่มีส่วนร่มในตำบลโคกสะอาด ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตลาดที่มีชื่อว่า โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรในชุมชน ให้คนในพื้นที่สามารถนำของมาขายได้นั้นเอง และทีมงานบางส่วนก็ได้เข้าเเข่งกิจกรรม U2T Hackathon 2021

 

 

 

อื่นๆ

เมนู