ข้าพเจ้า นางสุเหลา เศรษฐภักดี  ประเภทประชาชน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          งานที่ได้ปฏิบัติประจำเดือนกรกฎาคมรวมทั้งเดือนที่ผ่านมา จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น  และการรณรงค์ให้ความรู้การรับมือโควิด 19  ของตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยทางทีมงานได้มีการจัดกิจกรรม     การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลและสบู่เหลว เจลล้างมือ ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมจากการคัดเลือก อสม. หมู่บ้านละ 2คน    เพื่อนำไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนหมู่บ้านของตนเองได้  และประชาชาชนที่ได้รับความรู้ต่อก็สามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปต่อยอดและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยเพื่อเป็นการรับมือกับปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อโรค นั้นก็คือ โควิด 19      ทั้งนี้กลุ่มอสม. ทุกท่านรวมทั้งผู้นำในชุมคนให้ความสนใจและรวบมือเป็นอย่างดีและทางเรายังให้เจลและสบู่ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำให้กลับบ้าน และยังมอบเจลแอลกอฮอล์

และได้จัดกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ให้แก่คนในชุมชนเพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาไปสร้างอาชีพ เเละเป็นการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นอีกด้วยนั้นเอง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู