ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ   เสลารักษ์  ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนนี้จัดกิจกรรมแข่งขันโครงการ U2T Hackathon 2021 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งทางกลุ่มของเราได้เข้าประกวดในชื่อทีมว่า Cok Clean Model  นำเสนอผลิตภัณฑ์ จากข้าว และสมุนไพร

1.โลชั่นบำรุงผิวจากน้ำนมข้าว

2.สเปรย์ไล่ยุง 2in1

ในวันที่ 19 มิถุนายนได้ไปถ่ายวิดีโอส่งเข้าประกวดระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่21มิถุนายน 2564 เข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ เครื่องมือการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาโครงการ Hackathon

วันที่ 2  กรกฎาคมร่วมกันทำแผนงานเพื่อรวบรวมส่งเสนอผลงานในวันที่ 3กรกฎาคม เข้าไปร่วมทำงานที่มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 10 กรกฎาคมมาซ้อมนำเสนองาน กลุ่ม COKCLEAN MODEL วันที่ 11 กรกฎาคมเริ่มถ่ายวิดีโอ

วันที่ 12 กรกฎาคมต้อนรับท่านผู้นำมอบป้ายโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรตลาดปลอดภัยของหมู่ 13 ตลาดชุมชนบ้านสนวนพัฒนา

วันที่ 15 กรกฎาคมซ้อมใหญ่การแข่งขันแฮกกาธอนเครือข่ายภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 16 กรกฎาคม ถ่ายวิดีโอจัดทำไฟล์เสนองานใหม่

วันที่ 17กรกฎาคม ร่วมแข่งขันระดับภาคนำเสนอแบบออนไลน์

เดือนนี้ทีมงานของเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยกันทำงานอย่างจริงจังไม่ว่าผลแข่งจะออกมาอย่างไรพวกเราก็จะผลักดันผลงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโคกคลีนโมเดลออกมาให้ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู