ข้าพเจ้า นางสุเหลา เศรษฐภักดี  ประเภทประชาชน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลโคกสะอาด เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดในรอบที่ 3 จึงได้มีการจัดกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันรับมือกับโควิด-19และร่วมมือกันในกิจกรรมนี้   โดยได้มีแจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันจากโควิด -19 และการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และได้เข้าอบรมการทำกิจกรรมแปรรูปสมุนไพร เช่น ทำครีมจากข้าว ทำสเปรย์กำจัดยุง เป็นต้น เพื่อเป็นการจะได้ต่อยอดสร้างรายได้จากพืชสมุนไพรนั้นเอง

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู