ข้าพเจ้านางสาว ปารีณา ทิพย์อักษร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และผู้ที่ดูแลโครงการสร้างมูลค่าจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งทางคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มของ ตำบลโคกสะอาด มาประชุมออนไลน์เพื่อที่จะมาอธิบายและวางแผนงานในเดือนพฤษภาคมเรื่อง มีการพัฒนาระบบ การเก็บข้อมูลผ่าน APP ของ U2T เพื่อที่จะได้ลงเก็บข้อมูลและเพิ่มข้อมูลให้ครอบคลุมเพื่อที่จะเก็บรวบรวมและนำมาวางแผนและวิเคราะห์กันต่อไป

จากการที่ทีมงานได้อบรมกันแล้วพวกเราทุกคนในสมาชิกก็ได้ทำการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 จากการที่เราลงพื้นที่และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบของ APP  U2T นั้นแล้วซึ่งในระบบก็จะมี 10 หัวข้อที่ให้เราเก็บข้อมูลเพิ่มคือมีดังต่อไปนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด     2. แหล่งท่องเที่ยว    3. ที่พัก/โรงแรม    4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น   6. เกษตรกรในท้องถิ่น   7.พืชในท้องถิ่น    8.สัตว์ในท้องถิ่น     9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น      10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น   เท่าที่พูดมาทางทีมงานของพวกเราจึงได้เตรียมลงพื้นที่กันในแต่ละส่วนของชุมชนตามหมู่บ้านเป็นต้น

ซึ่งในส่วนของกลุ่มเรานั้นก็ได้ทำการลงพื้นที่บางส่วนไปแล้ว คือ ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น  ถูมิปัญญาในท้องถิ่น  และแหล่งน้ำในท้องถิ่นซึ่งทางสมาชิกของกลุ่มเราได้ทำการลงพื้นที่ของหมู่3 บ้านสนวน  หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา  หมู่9 บ้านห้วยหวาย และหมู่15 บ้านห้วยหวายพัฒนา และข้าพเจ้าได้ทำการแบ่งให้คนในสมาชิกว่าตนเองนั้นต้องไปสำรวจเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งข้าพเจ้าได้สำรวจเรื่อง ร้านอาหารในท้องถิ่น และอาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่นนั้นเอง

จากที่ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลเรื่อง ร้านอาหารในท้องถิ่น และอาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่นแล้วนั้นก็ได้เห็นว่าอาหารที่หน้าสนในประจำถิ่นส่วนใหญ่ก็จะมี เช่น ส้มตำปูปลาร้า ลาบ ข้าวเหนียวไก่ย่าง  ก๋วยเตี๋ยว ต้มยำไก่บ้าน น้ำตกหมู ลาบปลา แกงไข่มดแดงใส่ปลาช่อนผักหวาน  แกงหน่อไม้ ก้อยดิบ ลวกผักจิ้มแจ่ว เป็นต้นจากที่สำรวจมาเพราะตำบลโคกสะอาดนั้นจะเป็นคนลาวแท้ ส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวเหนียวกันส่วนใหญ่ น้อยมากบางครัวเรือนที่จะกินข้าวสวยและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือส้มตำซึ่งเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของคนภาคอีสานอยู่แล้ว ต่อมาก็จะพูดถึงร้านอาหารประจำถิ่น ซึ่งร้านอาหารประจำถิ่นของชุมชนก็จะมีร้านส้มตำ ร้านอาหารอีสาน ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายพวกอาหารสดจำพวกผักเนื้อหมู ไก่ ลูกชิ้นและอื่นๆอีกหลากหลาย และยังมีร้านชากาแฟ ร้านขายน้ำปั่น ผลไม้ น้ำแข็งใส นั้นเอง

 

 

อื่นๆ

เมนู