1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS07HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานในระหว่างเดือน กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของเกษตรกร สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น  พืชในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจในประจำถิ่น  ร้านอารในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ผุ้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลลงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

จากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านก็ได้เห็นชาวบ้านนำพืชสมุนไพรมาใช้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19  และการระบาดของโรค ลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นกับโค กระบือ ชาวบ้านได้นำพืชสมุนไพร อย่างเช่น ฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด หนานเฉาเหว่ย หรือที่เรียกกันว่าป่าช้าเหงา  เสลดพังพอน ลูกมะกรูด กล้วยสุก มีวิธีการรักษาดังนี้

สูตรการรักษาลัมปี สกิน

1.ใบเสลดพังพอนนำมาตำแล้วเอาน้ำมะกรูดบีบลงไปทาให้ทั่วตัวค่ะวันละครั้ง

2.เอายาฟ้าทะลายโจร + ใบหนานเฉาเหว่ยนำมาต้มแล้วเอาน้ำที่ได้ผสมกับยาพาราและยาแก้แพ้นำไปกรอกวัวทุกวันเช้าเย็นแต่ถ้าอาการดีขึ้นก็ลดการกรอกค่ะกรอกแค่วันละครั้งก็พอ

3.เอาเครือกอฮอหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าบอระเพ็ดนำมาตัดเป็นท่อนแล้วยัดใส่กล้วยใหวัวกินทุกวันค่ะแต่ถ้าอาการดีขึ้นก็หยุดใช้ได้ค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าวัวทีป่วยเป็นลัมปี สกิล  ทำตามสูตรที่ได้รักษาประมาณ2 อาทิตย์วัวก็หายกลับมาแข็งแรงกินหญ้าได้เหมือนเดิม

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าด้วยช่วยทีมงานเตรียมตัว ร่วมมกิจกรรมแข่งขันแฮกาธอน (Hackathon) ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้าง รากแก้วให้ประเทศ) เพื่อเข้า  การจัดการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  และได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่ายทั่วประเทศดำเนินการจัดแข่งขันระดับภูมิภาค โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) และนำเสนอผลการเรียนรู้ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) Creative Economy 2) Technology/Health Care 3) Circular Eonomy และ 4)Art and Culture

โดยมีชื่อทีมว่าCok Clean Model

จากการที่ได้ลงพื้นที่ในเดือน กรกฎาคม 2564 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของโรคระบาด ลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงในชุมชน แต่ชาวบ้านก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยดีโดยได้ใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมารักษาสัตว์    จนสัตว์เลี้ยงหายเป็นปกติ

อื่นๆ

เมนู