ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1-16 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

การดำเนินงานในเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม COVID-Week​ โดยการนำสเปรย์​แอลกอฮอล์​ และหน้ากากอนามัยไปมอบให้แก่อาสาสมัครในหมู่บ้านและแจกจ่ายให้คนในชุม ในวัดต่างๆ ในครั้งนี้ ทีมงานได้เดินทางไปมอบสเปรย์​แอลกอฮอล์​และหน้ากากอนามัยที่วัดป่าห้วยหวาย ซึ่งในขณะนั้นมีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาได้มาช่วยกันสร้างพุธสถานแห่งนี้ ซึ่งเป็นภาพที่งดงามมาก สื่อให้เห็นถึงความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้สัมภาษณ์​อสม.หรืออาสาสมัคร​ในหมู่บ้านเกี่ยวกับการให้ความรู้​ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19 ว่ามีข้อดีอย่างไร และได้เชิญชวน​ชาวบ้านให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดนี้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อลงได้

นอกจากกิจกรรม COVID-19 Week แล้วนั้น ทางทีมงานได้จัดกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์​พืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านโดยนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นนั้นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และในครั้งนี้ ทางทีมงาน และวิทยากรที่มาอบรมได้นำข้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเช่นโทนเนอร์จากน้ำซาวข้าวหรือน้ำนมข้าว ทำ sleeping mask จากข้าว โลชั่นข้าว และโลชั่นดาวเรือง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชาวบ้านและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

เนื่องจากในเดือนมิถุนายนนี้มีกิจกรรม COVID-19 Week ทางทีมงานและวิทยากร จึงได้จัดอบรม การทําเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และสเปรย์ไล่ยุงจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น มาอบรมให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู