HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน จนถึง เดือน กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นอกจากนี้ทางทีมงานยังสมัครเข้าร่วมแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ซึ่งเป็นงานที่นำนวัตกรรมของแต่ละตำบลเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ทีมงานได้เข้าร่วมสมัครการแข่งขันทางเว็ปไซต์ โดยใช้ชื่อทีมว่า “COKCLEAN MODEL”

ที่มาของชื่อ “COKCLEAN MODEL” เราประชุมหารือกันจนได้ชื่อที่แสดงถึงความเป็นชุมชนและทีมของเราว่า “COKCLEAN MODEL” ซึ่ง “COK” มากจากคำว่า “โคก” และ “CLEAN” มาจากคำว่า “สะอาด”

ชุมชนตำบลโคกสะอาด  มีพื้นทำการเกษตร 23,789 ไร่ กว่า 85% เป็นพื้นที่ทำนาข้าว เกษตรกรมีปัญหาหนี้สินสะสมจากต้นทุนสูง จากการทำนาแบบดั้งเดิม ในพื้นที่มีข้าวสายพันธุ์ “ทับทิมชุมแพ” มีสีเนื้อชมพูอ่อนสวยงาม กลิ่นหอม และยังรสชาติดี อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีพืชสมุนไพรมากในทุกครัวเรือน

จากปัญหาที่มีเราจึงได้นำข้าวที่เป็น คุณค่าทางภูมิปัญญา และทรัพยากรมาเป็นผลิตภัณฑ์ เราได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการผลิต ตามแนวคิดแบบ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ร่วมกับแผนธุรกิจแบบ BMC (The Business Model Canvas)

“โลชั่นบำรุงผิวน้ำนมข้าว” ที่มีเนื้อครีมสีชมพูอ่อนจากธรรมชาติ จากส่วนผสมของข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งได้จัดอบรมมอบความรู้ด้านการผลิตและสัดส่วนของครีมให้ผ่านมาตรฐาน จากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เราได้ส่งวัตถุไปยังโรงงานที่ได้มาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนหนองกระทิง และกำลังดำเนินการขอเลขที่จดแจ้งจากอย.

“เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ” จากข้าวทับทิมชุมแพ และมีกลิ่นสมุนไพรเพื่อให้ได้กลิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เราได้ใช้นวัตกรรมการหมักแบบดั้งเดิม ใส่ถังไม้โอ๊กฝาปิดสนิทเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีขึ้น และเรากำลังดำเนินการขอมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของเรา คือ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)”

“สเปรย์ COKCLEAN 2 in 1” สเปรย์ที่ทั้งสามารถไล่ยุง และ ล้างมือได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนผสมหลักคือสมุนไพร ผ่านกรรมวิธีการสกัดโดยใช้แอลกอฮอล์ 90% เอาน้ำมันหอมละเหย กากที่เหลือยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในชุมชนตำบลโคกสะอาด เป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนและอาจจะเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต

การขายและเข้าถึงลูกค้า

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น MOTO GP การแข่งขันฟุตบอล ทำให้จังหวัดของเราเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ทีมโคกคลีนได้มีการวางแผนส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าว ในรูปแบบของการฝากขายและเป็นของสมนาคุณ ทางเว็บไซต์ของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด สนาม CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT และโรงแรมกว่า 100 แห่ง เพราะเรามีเครือข่ายจากหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะมุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ของเรา

 

อื่นๆ

เมนู