ข้าพเจ้านางศิริพร แก้วมณีเนตร ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

การดำเนินงานในระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด16 หมู่บ้านโดยคณะทำงานในกลุ่มก็ได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบเป็น4กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกลุ่มที่1 มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในเดือน กันยายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้จัดเก็บข้อมูลในส่วนของเกษตรกรในท้องถิ่น ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ข้าพเจ้าคณะทำงานพร้อมกับอาจารย์ประจำโครงการได้ร่วมลงพื้นที่ในส่วนของหมู่ที่ 8บ้านหนองปลิงเมื่อวันที่20 สิงหาคม 2564 ได้ไปพบปะพูดคุยสอบถาม กับพ่อเล แสนสนิท เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในพื้นที่ พ่อเลได้พูดเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ เช่น
แก่นฝาง   รสขื่นขมหวาน ฝาด รับประทานเป็นยาบำรุงโลหิตสตรี ขับประจำเดือน แก้ปอดพิการ ขับหนอง ทำโลหิตให้เย็น รับประทานแก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ร้อน แก้โลหิตออกทางทวารหนักและเบา – รักษาน้ำกัดเท้า แก้คุดทะราด แก้เสมหะ แก้โลหิต แก้เลือดกำเดา

ฟ้าทะลายโจน   แก้ไข้ทั่วๆไป เช่น ไข้หวัดใหญ่ ระงับอาการอักเสบ พวกไอ เจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอมซิล หลอกลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาฝี

กระชายขาว   พืชสมุนไพรคู่ครัวที่นอกจากนิยมนำมาทำอาหารแล้ว ยังอยู่ในตำรับยาพื้นบ้านของคนไทยมาช้านาน โดยในรอบปีที่ผ่านมา “กระชายขาว” ค่อนข้างได้รับความสนใจในฐานะสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย  โดยมีสรรพคุณสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงช่วยบรรเทาอาการต่างๆ ดังนี้

  • รักษาอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ไซนัสอักเสบ
  • ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
  • ใชเป็นยาบำรุงร่างกายและชูกำลัง

 ขี้เหล็ก      บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นยาระบายชนิดอ่อน สำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการท้องผูกชนิดไม่รุนแรง · เป็นสมุนไพรช่วยขับสารพิษร้ายออกจากร่างกาย · เป็นยานอนหลับ

ข้าพเจ้าพร้อมกับคณะทำงานได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมปุ๋ยคอก เมื่อวันที่25 สิงหาคม 2564 เพื่อนำปุ๋ยคอกไปใส่พืชสมุนไพรที่ปลูกไว้

ในการดำเนินงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าพร้อมกับคณะทำงานก็มีปัญหาอุปสรรค์บ้างเล็กน้อย เนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในการลงพื้นที่ก็ต้องมีการสวมแมสพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์  และในช่วงนี้ก็มีฝนตกในการเดินทางก็ยากลำบากนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นปัญหา ก็มีการพกร่มเสื้อกันฝนไปด้วยในการลงพื้นที่ก็สามารถเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู