1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 1 0บ้านหนองโน หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในช่วงวันที่ 3-16  มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น.

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 64 ได้พบปัญหาเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่ตำบลโคกสะอาดคือ ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา ซึงเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีจำนวนประชากรมาก และมีการเปลี่ยงแปลงอยู่ตลอดทำให้หมู่บ้านหนองเฒ่ากามีจำนวนประชากรจริง ไม่ตรงตามฐานข้อมมูลที่มีอยู่ในระบบ เหตุเพราะบางบ้านเลขที่ไม่มีผู้อาศัยอยู่แล้ว ย้ายออกไปอยู่อีกบ้านเลขที่ บางหลังมีบ้านเลขที่มากกว่า 1 บ้านเลขที่พอเจ้าบ้านเสียชีวิตก็ย้ายไปอยู่อีกบ้านเลขที่ ทำให้พบปัญหาในการลงพื้นที่ในส่วนนี้ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพ ทำนา ปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไร ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงอยากจะผลักดันให้มีการปลูกพืชสมุนไพรกัญชาแบบถูกกฎหมายในพื้นที่ เพื่อให้เป็นแหล่งดึงดูดผู้ที่สนใจมาศึกษา และอาจเพิ่มมูลค่าให้แก่คนในชุมชนได้

 

อื่นๆ

เมนู