หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้า​ ​นายอุดมทรัพย์​  ดวง​นิล​   ผู้ปฏิบัติงานประเภท​ บัณฑิตย์​ จบใหม่
ตำบล​โคก​สะอาด​ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน​ ต.โคก​สะอาด​ 4หมู่บ้าน​  ได้แก่​  หมู่3บ้านสนวน​ หมู่13บ้านสนวนพัฒนา​ หมู่9ห้วยหวา​ยและหมู่15​ บ้านห้วยหวายพัฒ​นา​ ตามแนวทาง​ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบล ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน​นักศึกษา​และบัณฑิตย์​จบใหม่​
ได้ลงพื้น

กิจกรรม​มีดังนี้
20 พฤศจิกายน​ 2564วันนี้จัดเตรียมสถานที่อบรม ช่วง13.00-17.00ที่วัดมงคลนิมิตร ทุกคนร่วมมือกันทำอย่างสามัคคี​และรวดเร็ว​21 พฤศจิกายน​2564ที่วัดมงคล​นิมิตรมีกิจกรรม​อบรม​เกี่ยวกับ​การ​ทำ กล้วยหมักดองน้ำตาลและกล้วยดองน้ำผึ้ง25 พฤศจิกายน2564
– ประชุมออนไลน์​ วางแผนการลงปฏิบัติ​งาน
26 พฤศจิกายน2564 ลงพื้นที่
ไปวัด เพื่อฟังธรรมะ​ และไปขอสูตร สมุนไพร​ของหลวงตาแก้เจ็บ หัวเข่า วัตถุดิบ​ที่ทำมีดังนี้ 1เหล้าขาว  2ภาชนะ​สำหลับ​เทหมัก  3มะกุด 4ตะไคร่​และผ้าขาวไว้สำหรับ​ห่อมะกูดและตะไคร่
29-30 พฤศจิกายน​2564
เวลา 09.00น.บัณฑิตย์​ได้ นัดกันทำ TSI ณ  ตึก 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 ธันวาคม​2564 เกี่ยวข้าวทัพทิมชุมแพที่วัด มงคลนิมิต​ร มีทั้ง คณะอาจารย์​และชาวบ้านและทีมผู้ปฏิบัติงาน​U2T ร่วมกันทำกิจกรรม​ในวันนี้ได้อย่างสนุกสนาน​และสำเร็จ​5 ธันวาคม​2564 อบรมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น (ชาวบ้านและคณะอาจารย์​ร่วมถึงทีมผู้ปฏิบัติงาน​U2T) โดย ท่าน โสภณ ซารัมย์ เป็นคนอบรม เกี่ยวกับสมุนไพร​สรรพคุณ​ของ กล้วย ชนิดต่างๆและยังสอนการ เพาะปลูก​กัญชา ในเบื้งต้นอีก ด้วย6 ธันวาคน2564 ส่งเล่มรายงานผลประจำตำบล TSI กุมภาพันธ์​2564-ธันวาคม25649 ธันวาคม2564 กิจกรรมสมุนไพรคืนถิ่น ผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ที่ อบต โคกสะอาด​ มีทั้งคณะอาจารย์​และประชาชนรวมถึงทีมผู้ปฏิบัติงาน​U2T เข้าร่วม​กิจกรรม​นี้ ได้มีวิทยากร มาให้ความรู้และชีแนะขั้นตอนต่างๆในกิจกรรม​และภายใน​ทีมของผมได้มี กิจกรรม​เฉพาะ​กลุ่ม
ทำแผนพับเพื่อจะส่งให้คณะอาจารย์​ที่ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่ม​ทำ ได้แบ่งหน้าที่แต่ละคนทำจนสำเร็จ​พร้อมส่งอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม​กิจกรรม​ที่กล่าวมาทั้งหมดกระผมและทีมผู้ปฏิบัติ​งานU2T  ทุกฝ่าย ยินดีที่ได้ทำกิจกรรม​ร่วมมือกับผู้นำในท่องถิ่นและชาวตำบล​โคกสะอาด
เพื่อให้เกิดประโยชน์​ในอนาคต​และให้มีผลตอบรับให้ชาว ต. โคก​สะอาด​ได้มีวิถีชีวิต​ที่ยั่งยืน​และมั่นคงอย่าง​แน่นอน​

อื่นๆ

เมนู