บทความการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง 

               บ้านหนองไทร บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งใน 4  ชุมชนอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  ฐานะปานกลางถึงยากจน ลักษณะทางสังคมมีวัดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนในชุมชน ในพื้นที่การคมมานาคมในแต่ละชุมชนนั้นมีถนนคอนกรีต ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ทางการเกษตรและเพื่อการค้า อย่างสุกร โค และกระบือ  การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจ ถนนลาดยางเข้าถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผู้คนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนนั้นซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคของโดยร้านค้าในชุมชนไม่มีสถานีเติมน้ำมันในพื้นที่สำรวจสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชาวบ้านมีการป้องกันตัวเองมากขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยในการพูดคุยกันในวงสนทนา ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน

          ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำในการรับมือในสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดหนักในตอนนี้อย่างสม่ำเสมอ ได้บอกข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านได้ติดตาม ป้องกันตัวเอง กินร้อน ช้อน ชามตัวเอง งดไปที่ชุมชนแออัดถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นสวมหน้ากากอนามัย พกเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ ให้จิตใจสงบ เพื่อลดอาการเครียดจากสถานการณ์ที่ได้เจอมา

          ในเดือนกันยายนนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการ รอบแรก(เดือนมีนาคม-กรกฎาคม) 2564 เพื่อจัดทำเป็นรูปแบบรูปเล่มและนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลจึงต้องมีการจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในการมอบหมายงานต่างๆโดยวันประชุมมีวันที่เวลาดังนี้

-วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้มีการวางแผนงานที่จำเป็นต้องทำ แจ้งในส่วนของงบประมาณให้ทางชาวบ้าน (งบพัฒนาของเดือนสิงหาคมและในเดือนกันยายนที่พึ่งเข้ามา) ให้จัดกิจกรรมสรุปเรื่องราวของดีในชุมชนทางวัฒนธรรม

-ประสานงานให้ชาวบ้านได้ทราบว่าจะมีผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

-ของดีในแต่ละชุมชนจะถูกมาเก็บไว้ในทางเพจของทีมผู้ปฏิบัติงานที่ได้จัดทำขึ้น

-วันที่ 10 กันยายน 2564 ประชุมในส่วนของเพจของตำบลให้มีคนดูแล และช่วยกันเสนอข้อมูลต่างๆของชุมชนลงในเพจ

-วันที่ 15 กันยายน 2564 ประชุมออนไลน์เรื่องการเขียนรายงานบทความ

          ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการทำเพจเกี่ยวกับตำบลโดยได้แบ่งหน้าที่ทุกคนให้คิดคอนเทนต์ต่างๆลงในเพจของตำบลทะเมนชัย ในเพจจะมีการลงในตัวผลิตภัณฑ์ในอนาคต ในตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทั้งสี รสชาติที่หลากหลาย แพคเกจที่แปลกใหม่ สวยงาม น่าจับต้อง  เพื่อเป็นแบรนด์ ที่ไม่ซ้ำซากและจำเจ ปรับปรุงรสชาติสูตรให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวตำบลทะเมนชัยของเรา มีการมุ่งเน้นที่เจาะกลุ่มของลูกค้าที่หลากหลาย ทุกวัยสามารถรับประทานได้และมีประโยชน์ ในอนาคตทางเราอาจมีการที่จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีสูตรที่ปราศจากน้ำมัน หรือไร้ไขมันทรานส์ สำหรับคนที่รักสุขภาพ

ในตัวของแพคเกจผลิตภัณฑ์นั้น เราจะเน้นไปที่กระดาษคราฟซึ้งย่อยง่าย และสีสวย มีการใส่โลโก้ที่ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำขึ้นเพื่อชุมชนโดยเฉพาะเขียนรายละเอียดช่องทางไว้เพื่อเป็นการกระจายประชาสัมพันธ์ทางอ้อม และทางผู้ปฏิบัติเตรียมการวางแผนการมุ่งไปที่ตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง SHOPEE FACEBOOK เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายมากขึ้น

 เพจของทางตำบลทะเมนชัย

ตัวอย่างห่อบรรจุใส่ผลิตภัณฑ์

ลิงค์วีดีโอประจำเดือน 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู