บทความประจำเดือนตุลาคม2564

นางสาวณัฐนิภรณ์ วิราช กลุ่มบัณฑิตจบใหม่

 

ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิภรณ์ วิราช ผู้ปฏิบัติงานประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การประเมินแบบสอบถาม ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 และบ้านหนองตาด หมู่ที่ 3 และบ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13 ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยได้ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการทำแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 11 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 1. 1. ตำบลเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เกษตรกร
 2. 2. กลุ่มลูกจ้างโครงการ นักศึกษา บัณฑิต ประชาชน
 3. 3. ครอบครัวลูกจ้าง หนึ่งครอบครัว 1 ตำบล
 4. 4. ชุมชนภายใน (วัด แหล่งการเกษตร ร้านค้าในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตำบล)
 5. 5. ชุมชนภายนอก (แหล่งเกษตรกร ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่)
 6. 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ (หัวหน้าโครงการ)
 7. 7. เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
 8. 8. ผู้แทนตำบล (เจ้าหน้าที่อบต. 1คน) ที่ได้รับมอบหมาย
 9. 9. หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล พัฒนาสังคม รพสต.
 10. 10. อปท. ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น กำนัน เทศบาล
 11. 11. เอกชนในพื้นที่ เช่น บริษัท หรือห้างร้าน กิจการในพื้นที่ หจก. ที่อยู่ภายในตำบล

ซึ่งข้าพเจ้าได้ดูแลรับผิดชอบ หัวข้อ 1. ตำบลเป้าหมาย โดยได้ดำเนินงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ เก็บข้อมูลแบบสอบถามโดย สัมภาษณ์ นางสุคนธ์ ซอยรัมย์ (หัวหน้ากลุ่มสมาชิกพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก)บ้านหนองตาด หมู่ที่3 2.หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยได้ลงพื้นที่ทำแบบสัมภาษณ์ ผู้อำนวนการ รพสต.บ้านบุแปบ และ 3. เอกชนในพื้นที่ โดยสัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ชัยวิชา ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า ม.13

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาแบบสอบถาม SROI ในขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งหน้าที่การดำเนินงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายในแต่ล่ะกลุ่มงาน

เมื่อวันที่17ตุลาคม2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานจำนวน33คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ณ บ้านน้อยพัฒนา ม.16 โดยมีตัวแทนสมาชิกชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา จำนวน7หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตาด บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านใหม่อัมพวัน บ้านบุตาริด บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านน้อยพัฒนา และบ้านหนองม่วง ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรม คือ การสาธิตขั้นตอนวิธีการทำข้าวแต๋น การทอดข้าวแต๋น การทำน้ำตาลราดข้าวแต๋น และการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดทำบรรจุภัณฑ์ไปเสนอให้ตัวแทนสมาชิกแต่ละชุมชนได้เลือกใช้  และตลอดเวลาการจัดกิจกรรมทีมผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนชาวบ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของCovid-19อย่างเคร่งครัด ได้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และภายในกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้วแต๋นนั้น ได้มีการแจกสูตรขั้นตอนวิธีการทำข้าวแต๋น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สูตรและขั้นตอนวิธีการทำข้าวแต๋น

 • ข้าวแต๋นชาเขียว

ส่วนผสม

 • ข้าวเหนียว 1/2 กก.
 • เกลือป่น                                 1 ชช.
 • น้ำชาเขียว(ชาตรามือ)                        1 ถ้วยตวง(สำหรับทำสีของข้าว)
 • น้ำชาเขียว(ชาตรามือ)                         3 ช้อนโต๊ะ(สำหรับเคี่ยวน้ำตาล)
 • งาดำหรืองาขาว                          2 ช้อนโต้ะ
 • น้ำตาลมะพร้าว/น้ำตาลอ้อย(มิตรผล)            500 กรัม
 • น้ำตาลทรายแดง                                 2-3 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำกะทิกล่อง                              1 ช้อนโต้ะ
 • น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ

 

 

 

วิธีการทำ

 1. นำข้าวเหนียวไปล้างเพื่อเอาสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมออกให้หมด และแช่ข้าวเหนียวไว้ 1 คืน(หม่าข้าว)
 2. นึ่งข้าวเหนียวและพักไว้ให้คลายความร้อน (ถ้าข้าวแข็งๆนิดนึงจะดีมากเพราะจะทำให้ใส่พิมพ์และปั้นง่าย)
 3. เมื่อข้าวคลายร้อนแล้ว ให้ใส่น้ำชาเขียวที่ผ่านการกรองเหลือแต่น้ำแล้ว 1 ถ้วยตวงหรือให้เช็กดูว่าข้าวที่ใส่ชาเขียวแล้วเหนียวได้ที่กำลังดี
 4. ใส่เกลือป่น น้ำตาลทราย และงาดำหรืองาขาวก็ได้
 5. ใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเบาๆพยายามให้ข้าวกระจายเป็นเม็ดและให้สังเกตสีของข้าวว่ามีสีชาเขียวทั่วทุกเม็ด ห้ามบี้หรือบีบข้าวเพราะจะทำให้เกาะกันเป็นไตได้
 6. เสร็จแล้ว พักไว้ 5 นาที
 7. นำข้าวที่พักไว้แล้ว ปั้นใส่พิมพ์ พยายามอย่าให้ข้าวอัดกันแน่นเกินไปเพราะเวลานำมาทอดข้าวจะไม่ฟู
 8. นำไปตากแดดจัด 1 วัน (ครึ่งวันๆอย่าลืมพลิกกลับด้านข้าว)

วิธีทอดข้าวแต๋น

 • ตั้งให้ น้ำมันเดือดจัด แล้วนำข้าวที่ตากแล้ว ลงทอด ตอนทอดพยายามอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไป และให้หมั่นพลิกกลับด้านข้าวบ่อยๆ จนเหลืองสวย แล้วนำพักบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ำมัน

วิธีทำน้ำตาลราดข้าวแต๋น

 • นำน้ำกะทิ+น้ำชาเขียว+น้ำตาลมะพร้าว/น้ำตาลอ้อย+น้ำตาลทรายแดง(น้ำตาลทรายแดงจะช่วยให้น้ำตาลตกทรายง่ายขึ้นสามารถเช็กความหนึดของน้ำตาลเวลาเคี่ยวแล้วเพิ่มปริมาณได้) และเกลือ1หยิบมือ ใส่ลงไป แล้วเปิดไฟ ใช้ไฟอ่อนอย่าใช้ไฟแรง เคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน **ทั้งเคี่ยวและคน**ระวังน้ำตาลไหม้นะคะ เคี่ยวจนน้ำตาลเริ่มตกทรายเกาะขอบหม้อ แล้วให้ปิดไฟ และเคี่ยวต่อแบบไม่มีไฟ
 • พักน้ำตาลให้คลายร้อนซักพัก แล้วค่อยนำมาราดบนหน้าข้าวแต๋น
 • ข้าวแต๋นมันม่วง
 • มีส่วนผสมและขั้นตอนวิธีการทำคล้ายกันกับชาเขียว โดยมีปริมาณในการใช้ส่วนผสมเหมือนกัน แต่ให้เปลี่ยนจากชาเขียวเป็นมันม่วง ซึ่งน้ำสีของมันม่วงได้จากการเอามันม่วงมาปั้นกรองเอาแต่น้ำ

เคล็ดลับ : เวลาเคี่ยวน้ำตาลชาเขียว/มันม่วงให้สังเกตกลิ่นและสีของน้ำราด ถ้ายังหอมออกกลิ่นของชาเขียวไม่พอสามารถเติมน้ำชาเขียวเพิ่มได้..แต่ห้ามเติมตอนเคี่ยวร้อนๆเด็ดขาด ให้เติมตอนที่น้ำตาลคลายร้อนแล้วเท่านั้น เพราะถ้าเติมตอนร้อนๆน้ำตาลจะไหม้ได้(สูตรและเทคนิควิธีการทำสามารถปรับได้ตามความถนัดของแต่ละบุคคล)

แต่การทำข้าวแต๋นนั้น พบปํญหาคือ ถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝน จะทำให้ไม่สามารผลิต(ตาก)ข้าวแต๋นดิบได้ เนื่องจากข้าวแต๋นดิบนั้นต้องตากแดดจัดเท่านั้น จึงจะสามารถนำมาทอดแล้วมีรสชาติดีและพองสวยน่ารับประทาน ถ้าไม่ได้ตากแดดแต่เป็นการเปิดพัดลมเป่าแทนได้ แต่จะทำให้ข้าวแต๋นอับชื้นเสียคุณภาพได้

สูตรโดย : นางสาวสิรินภา ทะกาเนนะ (ผู้ปฏิบัติงานโครงการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

ภาพประกอบ :

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู