น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

              สำหรับการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นมีหลายวิธี ซึ่งเป้าหมายคือให้เกิดการย่อยสลายหน่อกล้วยที่มีฮอร์โมน สารเร่งการเจริญเติบโตต่อพืช นั้นมาใช้ประโยชน์กับพืชชนิดต่างๆ เช่น ไม้ผล ผัก อื่นๆ ซึ่งจุลินทรีย์ที่ได้จากหน่อกล้วยนั้น สามารถนำไปทำการหมักมูลสัตว์ เพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้เร็ว รวมถึงเมล็ดพืชที่ติดมากับสัตว์ หมดไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามีวัชพืชผสมในมูลสัตว์

                    ปฏิบัติภารกิจทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพสังเคราะห์แสง เพื่อใช้สำหรับปลูกพืช และบำรุงพืช ประโยชน์ของจุลินทรีย์ชีวภาพสังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรง โตเร็ว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน และช่วยป้องกันการเกิดโรคพืชอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยสามารถผลิตน้ำหมักฯ ใช้เองได้ ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู