1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08 – การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์และการตลาดสมัยใหม่และติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS08 – การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์และการตลาดสมัยใหม่และติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน

นายอภิวัต สำรวมรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS-๐๘ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS-๐๘ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เข้าร่วมอบรม วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ตึก 25 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง อบรมตลาดออนไลน์

การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ องค์ประกอบต่างๆ ของการตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าร้านบนโลกไซเบอร์แห่งนี้จะต้องทำความเข้าใจเป็น อย่างดี เพื่อจะได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในช่วงเริ่มต้นนั้นการตลาดอาจเป็นเรื่องยากของผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ แต่การศึกษาหาข้อมูล และการทำความเข้าใจในวิธีการการตลาดจะสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพิ่ม เติมความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำ Facebook Fanpage เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตำบลทะเมนชัย ข้าวหมากและข้าวแต๋น และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก ระหว่างการอบรมคือการประกวด Facebook Fanpage ดีเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การจัดทำเพจให้น่าดึงดูดหรือสามารถเรียกความสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย วันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาและติดตามผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก การติดตามและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ทางทีมงานU2Tได้ลงปฏิบัติเป็นกลุ่มใหญ่ในการลงพื้นที่ในตำบลทะเมนชัย เพราะสามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้แก่ชาวบ้านได้ทั่วถึงและสามารถทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากหลากสีทำจากสีธรรมชาติได้อย่างลงตัว ผลลัพธ์ที่ออกมาชาวบ้านได้ลองทำจำหน่ายภายในหมู่บ้านผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีมาก สามารถจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย วันที่ 06 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมพัฒนาและติดตามผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

การติดตามและให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ทางทีมงานU2Tได้ลงปฏิบัติเป็นกลุ่มใหญ่ในการลงพื้นที่ในตำบลทะเมนชัย เพราะสามารถแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้แก่ชาวบ้านได้ทั่วถึงและสามารถทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นทั้ง2ขนาดทั้งแผ่นเล็กและแผ่นใหญ่และทำจากสีธรรมชาติจัดทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งตรงกับชาวบ้านหรือผู้ปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่ดี ต่อออกมาชาวบ้านได้ลองทำจำหน่ายภายในหมู่บ้านผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดี สามารถจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ประชุมออนไลน์ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการส่งข้อมูล CDB เพื่อการวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ตำบล

เรื่องที่1 การจัดเก็บข้อมูล 01,02,06 ให้ครบ 1,000 เรคคคอร์ด งบ 10,00บาท ถ้าเก็บข้อมูลครบ 1,000 เรคคคอร์ด มอบให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่เก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จ คีย์ลงในระบบให้เรียบร้อยภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่องที่2 การจัดทำ PPT เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ให้เลือก 3 หัวข้อเลือกจากข้อมูลสำคัญรายตำบล ฝากนัดประชุมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล ลงโชว์ใน PPT ลงในระบบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และจะมีการทำเล่มรายงาน บทที่ 2,3,4 มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ให้พัฒนากิจกรรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น

ประชุมงาน วันที่ 09 พฤศจิกายน 2564 ณ ตึก 6 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การจัดทำ PPT และ G-MAP ได้เลือกจากข้อมูลสำคัญรายตำบล 3 หัวข้อข้อมูลที่นำไปใส่ PPT 1.ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตำบลทะเมนชัย ได้แก่ พระธาตุทะเมนชัย ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง วัดด่านทอง  โนนขี้เหล็ก (ใส่ภาพพร้อมบรรยาย) 2.พืชในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ (เน้นนาแปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์) สวนโกโก้ ศูนย์เพาะเห็ดและแปลงเพาะเห็ด (เห็ดนางรมเห็ดนางฟ้า) สวนสมุนไพร ต้นกก 3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ทอเสื่อ ทอผ้าไหม ข้าวหมาก ข้าวแต๋น จักรสาน กระเป๋าผ้าขาวม้า หมอนขิด

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลทะเมนชัย

ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน บรรยากาศในการลงแขกเกี่ยวข้าวนี้มีการร้องรำทำเพลง ชาวบ้านจัดหาอาหาร คาว หวานเตรียมเอาไว้ให้กับผู้ที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ด้วย ซึ่งทำให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลทะเมนชัยที่มาร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวและถือเป็นการรักษาประเพณีนี้ให้สืบต่อไปแก่คนรุ่นหลัง เพราะปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากเนื่องจาก เกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรงมากกว่าการใช้แรงงานคน ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์หรือรักษาประเพณีนี้เอาไว้ให้มีการจัดขึ้นในทุกปีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น และถือเป็นแบบอย่างที่ดี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู