1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS08-การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมาก” “ข้าวแต๋น” และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

HS08-การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมาก” “ข้าวแต๋น” และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

การอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ข้าวหมาก” “ข้าวแต๋น”

และกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

      ดิฉันนางสาวณัฐริยา จงปลูกกลาง บัณฑิตจบใหม่ ผู้เขียนบทความประจำเดือนพฤศจิกายนฉบับนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวลา 09:00 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ การตลาดและการตลาดสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรกระบวนการ นายปัณณทัต  สระอุบล นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer) เข้ามาให้ความรู้ทีมผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง สัมมาชีพชุมชน, การเชื่อมโยงสัมมาชีพสู่การตลาด,การตลาดด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า,ความสำคัญของการตลาด,วิวัฒนาการการตลาด,การวิเคราะห์ตลาด,การดูกลุ่มเป้าหมาย Marketing Mix สินค้า ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น,กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อ และสามารถปิดการขายได้,นำเสนอช่องทางการขายผ่าน Facebook  Fanpage , Shopee , Lazada อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำ Facebook  Fanpage เพื่อการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตำบลทะเมนชัย ข้าวหมากและข้าวแต๋น และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก ระหว่างการอบรมคือการประกวด Facebook  Fanpage ดีเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การจัดทำเพจให้น่าดึงดูดหรือสามารถเรียกความสนใจให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้ ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานอีก 2 ท่าน ได้ร่วมกันจัดทำเพจที่มีชื่อว่า “ข้าวหมากคันธมาลี” อ่านว่า คัน-ทะ-มา-ลี ที่หมายถึงดอกไม้หอม ในภาษาบาลี และสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการจัดทำ Facebook  Fanpage โดยท่านวิทยากรกระบวนการกล่าวว่า  เราควรสร้างเรื่องราวของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีที่มาที่ไปเพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะจะสามารถเป็นจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้

ภาพประกอบ

 

        การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นดำเนินมาถึงระยะเวลาสิบเดือน ดิฉันและทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้เห็นถึงความตั้งใจ ความพยายามที่จะเรียนรู้ ความเอาใจใส่และความสามัคคีของชาวบ้านในตำบลทะเมนชัยที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโครงการ U2T มาจนถึงปัจจุบัน มีหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองตาด บ้านบริหารชนบท และบ้านบุลิ้นฟ้า และอื่นๆที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากให้สามารถขายออกสู่ท้องตลาดได้ และในส่วนของข้าวแต๋นเริ่มมีหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านน้อยพัฒนา พยายามฝึกศักยภาพของตนเองทดลองทำ ปรับสูตร ตามแบบที่ต้องการเพื่อการขายออกสู่ท้องตลาดในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษาหารือกันเรื่องแพคเกจจิ้งของทั้งข้าวหมาก และข้าวแต๋น เพื่อรูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ดูน่าเชื่อถือ สวยงาม และถือเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน

        วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. ลงพื้นที่ตำบลทะเมนชัย แยกกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ไปตามหมู่บ้านที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดูแลรับผิดชอบ โดยในวันนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้าร่วม คือ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านบริหารชนบท บ้านบุแปบ บ้านหนองตาด และบ้านบุลิ้นฟ้า  โดยดิฉันได้แยกกลุ่มลงพื้นที่ไปบ้านหนองตาดซึ่งบ้านหนองตาดถือเป็นบ้านที่จัดให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากเนื่องจากมีการต่อยอดและพัฒนาจนสามารถขายออกสู่ท้องตลาดได้จริง มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และมีการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ชัดเจนและให้ความร่วมมือตลอดทั้งโครงการ รักษามาตรฐานเรื่องความสะอาดในการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดหาสีจากวัตถุดิบธรรมชาตินำมาปรับใช้กับข้าวหมากเพราะนอกจากข้าวเหนียวหอมมะลิที่เป็นสีขาวแล้วยังมีความโดดเด่นที่ได้จากสีของธรรมชาติซึ่งให้ความแปลกตา และแปลกใหม่ เช่น สีฟ้าจากดอกอัญชัญ สีชมพูจากแก้วมังกร และสีน้ำตาลจากดอกกระเจี๊ยบ เป็นต้น และทางบ้านหนองตาดยังได้จัดทำข้าวหมากจากข้าวเหนียวดำหรือข้าวก่ำ เพื่อความอรรถรสที่หลากหลายของผู้บริโภคที่ได้ลิ้มลองข้าวหมากจากบ้านหนองตาด และดิฉันเองยังได้ลงพื้นที่ไปบ้านบุลิ้นฟ้า ซึ่งบ้านบุลิ้นฟ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากมีออเดอร์ในหมู่บ้านและที่ได้จัดส่งไปต่างจังหวัดอยู่บ้างแต่ยังไม่มากพอเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาอาจเกิดจากกำลังการผลิตที่ไม่ค่อยมั่นคงของสมาชิก ปัจจัยหลักคือมีสมาชิกที่อายุมากทำให้กำลังการผลิตไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากต่อวัน และขาดความความเข้าใจด้านสังคมออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทีมผู้ปฏิบัติงานที่ต้องคอยให้การสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจการขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งตัวสมาชิกบ้านบุลิ้นฟ้า และเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการแนะนำให้ทางตัวแทนสมาชิกของบ้านบุลิ้นฟ้านำความรู้การทำข้าวหมากที่ตนมีสอนให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านที่สนใจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก เพื่อให้เกิดกำลังการผลิตที่มากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ

 

        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.ลงพื้นที่ตำบลทะเมนชัย แยกกลุ่มเพื่อลงพื้นที่ไปตามหมู่บ้านที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดูแลรับผิดชอบ โดยในวันนี้คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ซึ่งมีหมู่บ้านที่เข้าร่วม คือ บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านน้อยพัฒนา และบ้านใหม่อัมพวัน  โดยดิฉันได้แยกกลุ่มลงพื้นที่ไปบ้านหนองน้ำขุ่น โดยรวมบ้านหนองน้ำขุ่นยังไม่ได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจนสามารถขายออกสู่ท้องตลาดได้ มีเพียงการทดลองทำ ปรับสูตรให้เป็นในรูปแบบของตนเองในเรื่องของรสชาติ และมีรูปทรงขนาดเล็ก และแจกจ่ายคนในหมู่บ้านเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการจำหน่าย ปัจจัยหลักอาจเกิดจากสมาชิกมีภาระหน้าที่ของตนเอง ดังนั้นการมารวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของบ้านหนองน้ำขุ่นจึงป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกันจึงมารวมตัวกันได้ยาก แต่สมาชิกก็ยังคงต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นหากทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้สนับสนุนวางช่องทางการขายสินค้าให้ผ่านตลาดออนไลน์ เริ่มต้นหาออเดอร์ให้ และสอนการขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิก ดิฉันคิดว่าทางบ้านหนองน้ำขุ่นก็จะเริ่มพัฒนาจนสามารถขายออกสู่ท้องตลาดได้ และดิฉันยังได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านใหม่อัมพวัน ทางบ้านใหม่อัมพวันยังไม่ได้พัฒนาต่อยอดจนสามารถออกวางจำหน่ายได้ ทางสมาชิกแจ้งกับทางทีมผู้ปฏิบัติงานว่าอยู่ในช่วงของการทดลองในเรื่องของรสชาติ ดังนั้นทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้ให้คำแนะนำเรื่องของสูตรข้าวแต๋นที่เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยอบรมร่วมกันมา ทั้งเรื่องของรสชาติและสีสันให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้สามารถออกวางจำหน่ายได้

ภาพประกอบ

“ การจัดทำ G-map วางแผนการท่องเที่ยวในตำบลทะเมนชัย และจัดทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำบลทะเมนชัย หรือ Pain point ”

       ดิฉันได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ปักหมุดแผนที่ใน Google map ทั้งหมด 18 ที่ในตำบลทะเมนชัย ซึ่งจำแนกออกได้ 3 หัวข้อหลักที่คัดเลือกมาจาก CBD  คือ

1.ภูมิปัญญา แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

   1.1 ข้าวหมากบ้านหนองหญ้าปล้อง

   1.2 การทอผ้าไหมบ้านทะเมนชัย

   1.3 ศูนย์ทอเสื่อกกและถักเปลบ้านทะเมนชัยสอง

   1.4 ข้าวหมาก และ จักสานบ้านหนองตาด

   1.5 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าบ้านน้อยพัฒนา

2.พืชในท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่

   2.1 สวนสมุนไพร สวนเกษตรอินทรีย์พอเพียง และถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ดบ้านหนองหญ้าปล้อง

   2.2 ต้นกกและข้าวอินทรีย์บ้านบุลิ้นฟ้า

   2.3 ต้นโกโก้บ้านน้อยพัฒนา 

3.ประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่

   3.1 วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดป่าทะเมนชัย) บ้านหนองหญ้าปล้อง

   3.2 สถานีรถไฟทะเมนชัยและศาลเจ้าพ่อหินตั้ง ตลาดทะเมนชัย

   3.3 วัดด่านทองประชาสามัคคีบ้านหนองตาด

   3.4 สระนกเขาและโนนขี้เหล็กบ้านบุลิ้นฟ้า โดยหลังจากปักหมุดแผนที่ที่ต้องการแล้วรวบรวมข้อมูลจากทางทีมผู้ปฏิบัติงานส่งให้กับประธานของทีม HS08 นำไปจัดทำเป็นรูปแบบ Powerpoint

        ดิฉันและทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของ ตำบลทะเมนชัย หรือ Pain point โดยหลักๆแล้วจะเน้นไปที่ปัญหาที่ทางตำบลพบเจอ เช่น กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ยังขาดการพัฒนาศักยภาพของนักเล่าเรื่องชุมชนที่เข้าใจบริบทชุมชนโดยแท้ ขาดศักยภาพเรื่องภาษา และสื่อออนไลน์ ขาดความพร้อมของระบบขนส่งสาธารณะ และยังขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของตำบลทะเมนชัย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ยังไม่เป็นที่ประจักษ์มากนัก ดังนั้นทางโครงการ U2T นำทีมโดยผู้ปฏิบัติงาน HS08 จึงต้องให้คำแนะนำและให้ความร่วมมือ กับทางชาวบ้านในตำบลทะเมนชัยพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องของชุมชน และชาวบ้านในชุมชน เพื่อวางแผนการท่องเที่ยวและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ ให้เกิดความเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่สายตามากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ

       วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:00 น. ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ทีมผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และชาวบ้านจากบ้านหนองตาด บ้านบุลิ้นฟ้า และบ้านบุแปบ ได้มาร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม และท่านรองคณบดี ผศ.ดร.คำภีรภาพ  อินทะนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมเป็นประธานเปิดงานและลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน บรรยากาศในการลงแขกเกี่ยวข้าวนี้มีการร้องรำทำเพลง ชาวบ้านจัดหาอาหาร คาว หวานเตรียมเอาไว้ให้กับผู้ที่มาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ด้วย ซึ่งทำให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลทะเมนชัยที่มาร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวและถือเป็นการรักษาประเพณีนี้ให้สืบต่อไปแก่คนรุ่นหลัง เพราะปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากเนื่องจาก เกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรงมากกว่าการใช้แรงงานคน ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์หรือรักษาประเพณีนี้เอาไว้ให้มีการจัดขึ้นในทุกปีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น และถือเป็นแบบอย่างที่ดี

ภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู