💛โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”💛
 นางสุชีรา โสดาทิพย์ พัฒนาการอำเภอหนองกี่มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ แปลงนางแจ่ม ศรีประสิทธิ์ บ้านแสนสุข หมู่5 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเอามื้อสามัคคีกับครัวเรือนต้นแบบ สร้างวิถีเรียนรู้ สู่ความพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ ปฏิบัติภารกิจทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ     กิจกรรมทำปุ๋ยหมักแห้งจากมูลสัตว์

 

 

 

 

🍀ส่วนประกอบมีดังนี้
1.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน (1 กระสอบ)
2.แกลบ 1 ส่วน (1 กระสอบ)
3.รำ 1 ส่วน (1 กระสอบ)
4.น้ำ EM ขยาย 1 ลิตร วิธีทำน้ำ EM ขยาย
5.กากน้ำตาล 1 ลิตร
6.น้ำสะอาด 25 ลิตรหรือมากกว่า
🍀ขั้นแรก นำปุ๋ยคอกที่ได้มาตากแดดให้แห้ง
เกลี่ยให้โดนแดดทิ้งไว้ 1-2 แดด ถ้าปุ๋ยคอกที่ได้มาแห้งแล้วก็ไม่ต้องตากเมื่อปุ๋ยคอกแห้งแล้ว
ก็เตรียมส่วนผสมให้พร้อม
ปุ๋ยคอก ,รำ ,ข้าวเปลือก = 1:1:1
เทส่วนผสมทั้งหมดลงพื้นใช้จอบเกลี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากัน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาพอสมควร เมื่อเข้ากันแล้ว เติมน้ำ EM ขยาย และกากน้ำตาลที่เตรียมไว้ ผสมน้ำให้เข้ากัน นำไปรดที่กองปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้ ถ้าไม่มีบัวรดน้ำใช้ขันตักเอาก็ได้ จากนั้นใช้จอบคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใช้เวลาพอสมควรครับ ลองใช้มือบีบดู ไม่แห้งหรือไม่เปียกเกินไป ถ้ายังแห้งอยู่ เพิ่มน้ำอีกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้อง 25 ลิตรเป๊ะ แล้วใช้จอบเกลี่ยไปด้วยเรื่อยๆ เสร็จแล้วตักใส่ไว้ในกระสอบ ตั้งไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
– กิจกรรมทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
🍀ความสามารถที่ไม่ธรรมดาของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นประโยชน์ด้วยมีดังนี้
1. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชได้ดี ทำให้เปลือกหรือลำต้นแข็งแรง ทนต่อการกัดกินของแมลง
2. ช่วยกระตุ้นเซลล์เจริญบริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวและแตกแขนงได้ดี ทำให้มีรากฝอยที่หากินเก่งจำนวนมาก จึงทำให้พืชสามารถเพิ่มผลผลิตได้ดีเนื่องจากการสะสมอาหารได้มาก
3. สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยยูเรีย คือ ปุ๋ยสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนในอัตราที่สูง โดยจุลินทรีย์ใช้หลักการย่อยสลายกลุ่มก๊าซของเสียให้เป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักของพืช
– ห่มดิน เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช โดยเศษหญ้าที่ได้จากการตัดหญ้าในแปลง และใช้เศษฟางซึ่งหาได้ง่ายในชุมชน เพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดิน เช่น ไส้เดือน กิ้งกือ ฯลฯ ซึ่งช่วยพรวนดิน และถ่ายมูลเป็นปุ๋ยให้พืช เป็นปุ๋ยจากธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างธาตุอาหารในดิน
🍀อีกทั้งยังสนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบ การทำปุ๋ยหมักจุรินทรีย์ใช้เองเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

    

อื่นๆ

เมนู