รายงานการปฏิบัติงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวพัชรี แก้วเจ๊ก ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่

            ข้าพเจ้า นางสาวพัชรี แก้วเจ๊ก ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS08 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ในเรื่องการเก็บข้อมูล CBD (Community Big Data) ด้านเกษตรมูลค่าสูง พืช สมุนไพร ในพื้นที่ ร้านอาหารในท้องถิ่น ที่พักโรงแรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดทำ power point โดยการทำกราฟวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูล CBD /Farmerone แนวคิดและการประยุกต์ใช้ gep analysis and benchmarking และขั้นตอนการทำ gap Analysis 1. ประเมินสถานะปัจจุบัน  2. ระบุสถานะที่ต้องการ 3. วัดและวิเคราะห์ช่องว่าง 4.ว่างแผนกลยุทธ์หรือโครงการเพื่อลดช่องว่าง และvalue chain การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยและการจัดทำโครงการที่สำคัญ

 

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาตลาดออนไลน์ โดยท่านปัณณทัด สระอุบล เป็นวิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัมมาชีพสู่ตลาด โดยนำสิ้นค้าของหมู่บ้านที่ร่วมกันทำขึ้นในแต่ล่ะหมู่บ้านเข้าสู้ตลาดออนไลน์ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้อีกทางให้กับชุมชน โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามและความแปลกตา เท่านี้คงไม่เพียงพอสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพราะหัวใจของบรรจุภัณฑ์ คือ การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่ยืนยาว ดังนั้น การออกแบบที่ดีควรคำนึงถึงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เป็นสำคัญ  ดังนี้

 1.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุข้าวหมากและข้าวแต๋นจะต้องสามารถป้องกันไม่ให้สัมผัสกับบรรยากาศภายนอก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้าวแต๋นไม่คงความกรอบ
 2. เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มิให้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือรสชาติ
 3. ยืดอายุผลิตภัณฑ์ จะต้องสามารถนำเทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยืนยาว
 4. ความสะดวกในการขนส่ง

ซึ่งในการแพคผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดส่งแบบขนส่งไปต่างจังหวัดนั้น พบปัญหา คือ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบถ้วยพลาสติกใส ยังไม่เหมาะกับการขนส่งทางไกล เนื่องจากยังมีการรั่วไหลของน้ำข้าวหมาก ทำให้น้ำข้าวหมากเลอะกล่องบรรจุภัณฑ์ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์น่าจะมีกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฝาเกลียวที่เหมาะสมกับการขนส่ง และได้มีการสร้างเพจเพื่อใช้ในการโพสขายสิ้นค้า โดยมีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มล่ะประมาณ 4-5 คน เพื่อระดมความคิดกันในการสร้างเพจขึ้นมา ปัจจุบันการขายของออนไลน์นั้นนับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อย และไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนกับการเปิดร้านขายของเอง ซึ่งการขายของออนไลน์นั้น ก็สามารถทำได้โดยการขายผ่านเว็บไซต์ แบบที่สร้างเว็บไซต์ของตัวเองหรือสร้างเพจของตัวเองได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตอยู่บน Facebook เป็นส่วนใหญ่ การที่เราเปิดเพจขายสิ้นค้า จึงทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย และลูกค้าเองก็รู้สึกว่าสะดวกที่จะติดต่อผ่านทางเพจ เพราะมีการตอบโต้ที่รวดเร็วกว่าการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ หรือช่องแชทในแพลทฟอร์มอื่นๆ ดังนั้น การมีเพจจึงช่วยสนับสนุนการขายของออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        

          การเขียน content ให้น่าสนใจ จะต้องเขียนให้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจทันที อาทิเช่น ข้าวแต๋น ไม่ใช่แฟนกินแทนไม่ได้ กรอบสดใหม่ รสมัน หวานขบเคี้ยว ขนมไทยมีมานาน น้ำตาลเคี่ยว ทอดกรอบๆ มาค่ะ ถุงล่ะ10 บาทค่ะ โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ10แถม1 ค่ะมีวันนี้วันเดียวนะค่ะสนใจทักแชทค่ะหรือโทรเบอร์ 088-7777777 ได้เลยนะค่ะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเพจโดยต้องนำ content ไปโพสลงในเพจที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเป็นการขายผ่านตลาดออนไลน์และได้รายได้เพิ่มอีกทาง

 

          ทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ได้ช่วยกันคิดชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก,ข้าวแต๋น เพื่อติดบนบรรจุภัณฑ์ โดยได้เสนอชื่อของผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

—– ข้าวหมาก ——

 1. ข้าวหมากดีศรีทะเมนชัย
 2. ข้าวหมากอินทรีย์ที่นี่ทะเมนชัย
 3. ข้าวหมากบ้านฉันที่นี่ทะเมนชัย
 4. ข้าวหมากดีที่ทะเมนชัย
 5. ข้าวหมากหวานชยันตี (เพราะทะเมนชัยแปลว่าชัยชนะ แต่ชัยชนะในภาษาบาลีคือคำว่าชยันตี)
 6. ข้าวหมากอินทรีย์ของดีทะเมนชัย
 7. ข้าวหวาน(ข้าวหมากอินทรีย์ของดีทะเมนชัย)
 8. ข้าวหมากหลากสีของดีทะเมนชัย
 9. ข้าวหมากหวานรสเด็ดทะเมนชัย​
 10. ข้าวหมาก ชุมชนชาวทะเมนชัย
 11. ข้าวหมากหวานออแกนิค ของฝากจากทะเมนชัย
 12. ข้าวหมากโบราณ พระธาตุทะเมนชัย
 13. ข้าวเหนียวหมัก กินเเล้วหัวสัก ของมักคนอีสาน ฮิ้วววว
 14. ข้าวหมากหวานหลากสีทะเมนชัย
 15. ข้าวหมัก7สี รสดี แม่มณีทะเมนชัย
 16. ทะเมนชัย ข้าวหมากหวาน
 17. ข้าวหมากหอมหวาน ย่านทะเมนชัย
 18. ของดี ของฝาก ข้าวหมากทะเมนชัย
 19. ข้าวหมากคำหวาน
 20. ของดีทะเมนชัย ข้าวหมากหวานอินทรีย์

—- ข้าวแต๋น —-

 1. ข้าวแต๋นคำโต
 2. ข้าวแต๋นเลิศรส
 3. ข้าวแต๋นคำเดียว (แบบชิ้นเล็ก)
 4. ข้าวแต๋นอินทรีย์ศรีทะเมนชัย
 5. ข้าวแต๋นกรอบเลิศรสดีทะเมนชัย
 6. ข้าวแต๋นของดีทะเมนชัย
 7. ข้าวเเต๋นดินเเดนทะเมนชัย
 8. ข้าวเเต๋น ต๊าช! ทะเมนชัย
 9. ข้าวตาก ข้าวเเต๋น
 10. ข้าวแต๋นพาเพลิน (ผลิตภัณฑ์บ้านเฮา)
 11. ข้าวแต๋น3กรอบ

และได้ทำการโหวตเลือกชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ได้แก่ ข้าวแต๋นเลิศรส

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก บ้านหนองตาด หมู่ที่2 บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่12 และบ้านบุแปบ หมู่ที่6 พบว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและมีแนวทางที่จะขยายตลาดให้กว้างขึ้น โดยใช้ช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้แนะนำตัวแทนชาวบ้านในการขายออนไลน์โดยสร้างเพจบน Facebook ได้สอนการโพสในเพจให้น่าสนใจ ในปัจจุบันมีผู้ซื้อขายออนไลน์จำนวนมาก ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งตัวแทนชาวบ้านได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบก่อน จนไปถึงวิธีการทำ เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดี ซึ่งพบปัญหาคือ บรรจุภัณฑ์ของข้าวหมากยังไม่ดีพอ เพราะไม่สามารถจัดส่งไปต่างจังหวัดได้ เนื่องจากฝาของบรรจุภัณฑ์จะเปิดเวลาที่ข้าวหมากเป็นจึ่งขนส่งในบริษัทของเอกชนได้แต่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม จึงทำให้เห็นว่าตัวแทนจากชุมชนที่ไปเข้าร่วมการอบรมการทำข้าวหมากที่ผ่านมาได้มีการเรียนรู้และทำความเข้าใจเป็นอย่างดี

ภาพประกอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากบ้านหนองตาด

ภาพประกอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากบ้านบุลิ้นฟ้า

ภาพประกอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากบ้านบุแปป

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่10 และบ้านใหม่อัมพวัน หมู่ที่16 โดยตัวแทนชาวบ้านและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำข้าวแต๋นในครั้งนี้ ได้พบปัญหา คือ ข้าวออกมาไม่ฟูและอาจจะไม่สุก ซึ่งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำชาวบ้านให้ปั้นข้าวให้เป็นแผ่นบางๆเพราะนำไปตากแดดจะแห้งดีจะไม่แน่นจนเกินไป และข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำให้ใช้น้ำใบเตยกับน้ำแตงโมเป็นส่วนผสมซึ่งจะช่วยลดกลิ่นอับให้มีกลิ่นที่น่าชวนรับประทาน

ภาพประกอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านหนองน้ำขุ่น

             

ภาพประกอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านใหม่อัพวัน

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น บ้านบุตาริด หมู่ที่11 ได้ร่วมกับตัวแทนชาวบ้านบ้านบุตาริดทำข้าวแต๋น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ซึ่งข้าวแต๋นที่ได้ทอดออกมากรอบพอสมควร และได้แนะนำการออกแบบสีสันให้โดดเด่น โดยมีการนำสีจากวัตถุดิบของธรรมชาติมาผสมผสาน เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น สีเขียวจากใบเตย สีเหลืองจากฟักทอง สีม่วงจากอัญชัน สีแดงจากแตงโม เป็นต้น การเคี่ยวน้ำตาล เพื่อที่จะใช้โรยหน้าข้าวแต๋น สามารถใช้ได้หลายอย่างเช่น ผงโอวัลติน ผงชาเขียว  และการแพคผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นเพื่อจะให้คงความกรอบของข้าวแต๋นโดยปิดให้มิดชิดและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม

ภาพประกอบติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นบ้านบุตาริด

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ปะจำหลักสูตรได้นัดประชุมทีมผู้ปฏิบัติงาน ที่ห้องประชาธิปไตย ตึก6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้ชี้แจงรายละเอียดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับสมาชิกใหม่ในการเก็บข้อมูล CBD (Community Big Data) และจัดทำ power point โดยมอบหมายงานให้แต่ล่ะคนไปเก็บข้อมูลหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้เก็บข้อมูลและกรอกข้อมูล CBD (Community Big Data) ลงในระบบ จำนวน 36 ชุดของบ้านหนองบัว

                            

          ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อที่จะลงพื้นที่ติดตามพัฒนาการผลิตข้าวแต๋นและข้าวหมาก เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนระยะที่2 โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1.มีการบริหารจัดการกองทุนเป็นระบบ ชัดเจน โดยมีการจัดทำบัญชี มีการจัดสรรรายได้/กำไรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอด 2.มีการบริหารจัดการสมาชิก/การบริหารทีม มีส่วนร่วมตลอดทีม มีความเข็มแข็ง มีความร่วมมือกัน 3.มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ4.มีการบริหารจัดการพฤติกรรมการทำงาน และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

      

          ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม และ ท่านรองคณบดี ผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน  ทั้งนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวจากชาวบ้าน บ้านหนองตาด บ้านบุลิ้นฟ้า บ้านบุแปบ และวิศวกรไทบ้าน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการU2T และทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการU2T ตำบลทะเมนชัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นประเพณีไทยอีกอย่างหนึ่งของชาวนาไทยซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากยิ่งขึ้น และผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นทำมาจากข้าวอินทรีย์ที่ชาวบ้านปลูกขึ้น “ข้าวอินทรีย์” คือ ข้าวที่ได้จากการผลิตภายใต้ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีการจัดการการผลิตข้าวที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เน้นใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ใช้วัตถุดิบสังเคราะห์และมีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาสภาพการเป็นข้าวอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

       

 

อื่นๆ

เมนู