บทความรายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เถียรในเมือง

          บ้านหนองไทร บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองบัว ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

          ช่วงการแพร่กระจายโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชาวบ้านมีการป้องกันตัวเองมากขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยในการพูดคุยกันในวงสนทนา ใช้เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือที่ดีเยี่ยมมีการระมัดระวังป้องกันตัวอย่างมาก ตระหนักถึงการระมัดระวังตัวให้มากที่สุด ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำในการรับมือในสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดหนักในตอนนี้อย่างสม่ำเสมอ ได้บอกข้อมูลข่าวสารให้ชาวบ้านได้ติดตาม ป้องกันตัวเอง กินร้อน ช้อน ชามตัวเอง งดไปที่ชุมชนแออัดถ้าไม่จำเป็น หากจำเป็นสวมหน้ากากอนามัย พกเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หมั่นออกกำลังกายให้เป็นประจำ

ในช่วงการประชุมของเดือนพฤศจิกายน 2564 มีการประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์และนอกสถานที่ ได้แก่

การประชุมครั้งที่ 1 เป็นการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์กับอาจารย์ประจำทีมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ทาง Google Meet เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 พูดคุยในส่วนของห่อบรรจุภัณฑ์ รสชาติ วางการตลาด

การประชุมครั้งที่ 2 เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง ZOOM วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมรับฟังการเก็บข้อมูล CBD

การประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมออนไลน์ โดยเน้นไปที่การทำการตลาดให้ชาวบ้าน การลงพื้นที่ในวันที่ 6 เดือนพฤษจิกายน 2564  รับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น

การประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  เป็นการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับงาน CBD  ผ่านช่องทาง Microsoft Teams โดยเนื้อหาการประชุมว่าด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืน มั่นคงและภายในวันนี้ได้รับคำสั่งโดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้  1.การจัดเก็บข้อมูล 01 02 06 ให้ครบ 1,000 Record โดยมีงบจัดสรรเมื่อเก็บข้อมูลครบถ้วน มูลค่า 10,000 บาท พร้อมกับต้องให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่นั้นเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จพร้อมกับบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรีบยร้อยภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

2.เป็นในส่วนของการจัดทำ ppt เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เลือก 3 หัวข้อ โดยเลือกหัวข้อสำคัญรายตำบล นัดวันประชุมเพื่อสังเคราะห์ ข้อมูลลงในppt ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

การประชุมออนไลน์ครั้งที่ 5 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดการประชุมดังนี้

1.การลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านลงแขกเกี่ยวข้าวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

2.การตั้งชื่อเว็บเพจ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ข้าวแต๋น สโลแกนสินค้า ภาพถ่ายที่โดดเด่น

3.การเขียนบทความและรายงานผลในเดือนพฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การอบรมการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ การจัดทำผลิตภัณฑ์สินค้าให้น่าสนใจ น่าซื้อ

3.2 การเขียนคอนเทนต์ให้ดึงดูลูกค้า

3.2 การติดตามผลการพัฒนาสินค้าในชุมชน คำแนะนำที่ควรปรับปรุง รสชาติที่ต้องหลากหลาย

3.3 การจัดทำข้อมูล CBD

3.4 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวบ้าน

อบรมการตลาดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 โดยการประชุมมีวิทยากรมาให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพของทีมทะเมนชัย คือ คุณปัณณทัต สระอุบล มีเนื้อหาสาระดังนี้ 1.การเชื่อมโยงการตลาดนั้นจะเชื่อมโยงออกมาในแนวไหนได้บ้าง เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ตลาดนัดชุมชน ร้านค้าประชารัฐ ตลาดท้องถิ่น กระดานสินค้า

2.การตลาดนั้นคือกระบวนการจัดการสินค้า เพื่อให้เกิดปัจจัยสูงสุด

3.การตลาดนั้นถือว่ามีความสำคัญมาก ผู้บริโภคนั้นมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การตลาดออนไลน์นั้นก็มีความสำคัญเช่นกันในยุคนี้ ตลาดออนไลน์นั้นผู้ขายสามารถลงแพลตฟอร์มได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า

4.มีการอัตราการจ้างงานมากขึ้น

วิวัฒนาการการตลาด

1 การขาย

2 รูปลักษณ์

3.ยอดขาย

4.เน้นลูกค้าคือพระเจ้าล

5.เน้นรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.มีการใช้ไอทีมาปรับใช้หรือเรียกว่าการตลาดออนไลน์

คอนเทนต์ Marketing การสร้างเนื้อหาที่ดี มีเรื่องราวให้น่าสนใจ น่าติดตาม เพื่อเรียกกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจให้เข้ามาสร้างารายได้ให้แก่เรา

Marketing Mix 4ms มี product/ price /place /promotion ต้องเข้าใจในฐานนี้

1.สร้างการติดต่อ ค้นหาผลิตภัณฑ์ให้ง่าย และสะดวกต่อลูกค้า เช่นการเพิ่มช่องทางการติดต่อ สร้างคิวอาร์โค้ด

2.การหมุนทรัพยากรที่มีให้มีคุณค่ามากที่สุด ใช้ต้นทุนที่ตนมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างคุณค่าให้มีความมั่นคง

3.จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายภาษี

4.เข้าใจลูกค้า หาโอกาส สร้างนวัตกรรม เสริมสตอรี่ เสนอความเป็นแบรนด์

5.ต้องมีจุดเด่น ให้ลูกค้าได้จดจำ เพื่อให้เป็นแบรนด์ ที่ลูกค้าเลือกและจดจำ

และนี่ก็คือเนื้อหาที่สำคัญของการอบรมการตลาดออนไลน์ สามารถนำไปปรับใช้ได้หลากหลาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่บ้านน้อยพัฒนา โดยพบว่ารสชาติสินค้ามีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม ความกรอบ แน่น ดีขึ้นมากๆ และชาวบ้านเริ่มมียอดสั่งสินค้าเข้ามาบ้างแล้ว

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นกิจกรรมที่ทางทีมทะเมนชัยอยากทำให้เห็นว่าข้าวแต่ละเมล็ดได้มาในรูปแบบใด ผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้าง แถมยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านและทางทีมงานทะเมนชัยของเราสามัคคี ไว้ใจกันมากขึ้นอีกด้วย

รูปภาพCBDและการทำวิเคราะห์ Pain Point และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ G-mapตำบลทะเมนชัย

ภาพการลงเเขกเกี่ยวข้าว

 

ภาพการติดตามการทำข้าวแต๋น

 

 

 

 

 

 

ภาพการลงแขกเกี่ยวข้าว

ภาพการอบรมการตลาดออนไลน์

ลิงค์VIDEOประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู