โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 

ข้าพเจ้านายรุจิรงค์ เรืองคง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS08) รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการลงพื้นที่ติดตามผลการทำข้าวหมากของชุมชุนบ้านบุแปบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในการอบรมครั้งนี้โดยมี คุณปัณณทัต สระอุบล มาเป็นวิทยากร ในเนื้อเรื่องที่เข้าอบรมได้กล่าวถึง การขยายตลาดในออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เช่นการตลาดออนไลน์ (content marketing) คือกระบวนการทำการตลาดด้วยการสร้างเนื้อหาและเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมาก และเป้าหมายที่ต้องการได้ ไม่ว่าผู้บริโภคจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่วางขายได้  จากนั้นได้สอนวิธีการสร้างเพจในเฟซบุ๊กเพื่อใช้ในการขายผลิกภัณฑ์ การทำรูปโปรไฟล์และหน้าปกเพจให้น่าสนใจและมีเอกลักษณ์  การเขียนเพจให้มีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ  สอนวิธีการโปรโมทเพจ ทั้งแบบมีค่าบริการและไม่มีค่าบริการ หลังการการอบรมเสร็จได้แบ่งกลุ่มเพื่อทดลองการสร้างเพจเพื่อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ภาพประกอบ:

      

การเขียนเนื้อหา content ผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

ซึ่งจากการอบรมการตลาดออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหมอบหมายให้จัดทำเพจออนไลน์เพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยข้าพเจ้าได้สืบค้นข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมจากInternetและนำมาปรับใช้ในการโพสต์ประชาสัมพันธ์ เขียนเนื้อหาContentให้น่าสนใจ อาทิเช่น แนะนำสถานที่สำคัญในตำบลทะเมนชัย แนะนำผลิตภัณฑ์เด่นในตำบลทะเมนชัย ได้แก่ ผ้าไหม เครื่องจักสาน เห็ดฟาง ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เป็นต้น เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ โดยได้แทรกเนื้อหาเกร็ดความรู้ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปด้วย จึงทำให้เพจออนไลน์มีความน่าเชื่อถือและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากจำนวนผู้กดไลค์และกดติดตามที่เพิ่มมากขึ้น

การติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นประจำเดือนพฤศจิกายน หลังจากการประชุม(ออนไลน์) เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ครั้งนี้ โดยแบ่งการลงพื้นที่ออกเป็น 2 รอบ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการทำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากของชุมชนดังนี้

 1. บ้านหนองตาด ม.3
 2. บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5
 3. บ้านบริหารชนบท ม.6
 4. บ้านบุแปบ ม.7
 5. บ้านบุลิ้นฟ้า ม.13
 6. บ้านหนองม่วงใต้ ม.15

จากการลงพื้นที่ติดตามผลการทำข้าวหมากในครั้งนี้พบว่า สมาชิกกลุ่มแต่ละชุมชน ได้ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากอย่างสม่ำเสมอ รสชาติของข้าวหมากมีความหอม หวาน อร่อยคงที่  มีการจำหน่ายจริงทั้งในชุมชนและนอกชุมชน รวมถึงการจำหน่ายในรูปแบบตลาดออนไลน์ทางFacebook

ภาพประกอบ:

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของชุมชุนดังนี้

 1. บ้านน้อยพัฒนา ม.16
 2. บ้านหนองน้ำขุ่น ม.11
 3. บ้านใหม่อัมพวัน ม.17
 4. ชุมชนบ้านบุตาริด ม.12
 5. บ้านหนองม่วง ม.4

จากการลงพื้นที่ติดตามผลการทำข้าวแต๋นในครั้งนี้พบว่า สมาชิกกลุ่มในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการพัฒนาการทำข้าวแต๋นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของบ้านบุตาริด ม.12 ได้มีทดลองนำ”ผงกันชง”มาเป็นส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น (ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถขออนุญาตปลูกได้ทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ การค้า การแพทย์ การศึกษา วิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หรือผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง ซึ่งสามารถนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ช่อดอกนำไปผลิตยา สารสกัดจากกัญชง ใบนำไปผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชงนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง, สารสกัดจากกัญชงนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น)

แหล่งที่มาของข้อมูล : https://www.prachachat.net/general/news-603024

เพื่อพัฒนาข้าวแต๋นในรูปแบบใหม่ รสชาติที่ได้มีความหอม อร่อยมากยิ่งขึ้น แถมยังได้รับประโยชน์จากกัญชงอีกด้วย และพบว่าสินค้ามีการจำหน่ายได้จริงทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ข้อเสนอแนะ อยากให้ทุกชุมชนได้ทดลองนำกัญชงไปใช้ในกระบวนการการผลิตข้าวแต๋น เพื่อที่จะได้รสชาติของข้าวแต๋นที่แปลกใหม่ และอยากให้มีการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และโลโก้ เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน

ภาพประกอบ:

 

การจัดเก็บข้อมูล CBD รายตำบล และพัฒนา Pain point กรอกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำภาพกราฟิก โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล CBD ของชุมชนบ้านบุแปบ หมู่ 7 ข้อมูลบ้านบุแปบที่สามารถเก็บได้ มีดังนี้

 • แหล่งน้ำในท้องถิ่น คือ สระอนามัย คลองอีสานเขียว
 • สัตว์ในท้องถิ่น คือ วัว ควาย
 • ภูมิปัญญาในท้องถิ่น คือ การเพาะเห็ดจากฟางข้าว
 • ร้านอาหารในท้องถิ่น คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ร้านส้มตำ
 • พืชในท้องถิ่น คือ ข้าว
 • เกษตรกรในท้องถิ่น มีจำนวน 64 คน

การจัดทำPain point เพื่อให้รู้ถึงจุดเด่นหรือปัญหาในตำบลทะเมนชัยโดยมีการนำเสนอในรูปแบบของPower Point มี 3 หัวข้อ เพื่อทำการวิเคราะห์ได้แก่

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลทะเมนชัยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลายหมู่บ้าน คือ ข้าวหมากหวานบ้านหนองหญ้าปล้อง ทอผ้าไหมบ้านทะเมนชัย จักสานบ้านหนองตาด ศูนย์ทอเสื่อกกและถักเปลบ้านทะเมนชัยสอง ข้าวหมากหลากสีบ้านหนองตาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าบ้านน้อยพัฒนา เป็นต้น
 2. พืชในท้องถิ่น ในตำบลทะเมนชัยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชหลากหลายสถานที่ได้แก่ สวนสมุนไพรบ้านหนองหญ้าปล้อง ต้นกกบ้านบุลิ้นฟ้า สวนโกโก้บ้านน้อยพัฒนา ข้าวอินทรีย์บ้านบุลิ้นฟ้า ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ดบ้านหนองหญ้าปล้อง และสวนเกษตรอินทรีย์พอเพียงบ้านหนองหญ้าปล้อง เป็นต้น
 3. สถานที่สำคัญในท้องถิ่น ในตำบลทะเมนชัยมีสถานที่สำคัญๆ ได้แก่ วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดป่าทะเมนชัย) บ้านหนองหญ้าปล้อง สระนกเขาบ้านบุลิ้นฟ้า โนนขี้เหล็กบ้านบุลิ้นฟ้า ศาลเจ้าพ่อหินตั้งชุมชนตลาดทะเมนชัย และวัดด่านทองประชาสามัคคีบ้านหนองตาด เป็นต้น

ผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ตำบลทะเมนชัยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ การแปรรูปจากข้าวอินทรีย์ จึงต้องการให้เห็นถึงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบเพื่อใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ จึงได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับสมาชิกในชุมชุมชนบ้านหนองตาด บ้านบุแปบ บ้านบุลิ้นฟ้า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่นาของวัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบ:

ข้อเสนอแนะจากการพัฒนา : อยากให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นในรูปแบบหลากหลายสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใช้สีจากวัตถุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนให้เป็นเอกลักษณ์พาะชุมชนนั้นๆ เพื่อความสวยงาม เพิ่มความน่าเชื่อถือ อยากให้ผลิตภัณฑ์ของทุกชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ เพจ เฟสบุ๊ค เป็นต้น

 วิดิโอประกอบกิจกรรม:

 

 

 

อื่นๆ

เมนู