1. หน้าแรก
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
 4. HS08 – กิจกรรมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ และลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นในชุมชนเป้าหมาย พร้อมร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS08 – กิจกรรมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ และลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นในชุมชนเป้าหมาย พร้อมร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

นายศุภกร วิเศษนคร บัณฑิตจบใหม่

         เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้านายศุภกร วิเศษนคร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านรศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาตำบล กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมแนะนำวิทยากรในการอบรบการพัฒนาตลาดออนไลน์ ทั้งนี้วิทยากรได้อบรมถึงการสร้างและออกแบบเพจเฟซบุ๊คเพื่อนำเสนอสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ เริ่มตั้งแต่หน้าปกเพจ โลโก้โปรไฟล์เพจ จนไปถึงการโพสต์นำเสนอสินค้าโดยการเขียนคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการเขียนเนื้อหาคอนเทนต์ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ โดยต้องยึดหลัก 9 คุณสมบัติดังนี้ 1) รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร 2) ตั้งชื่อเรื่องให้น่าคลิก 3) เกริ่นเรื่องให้น่าสนใจ 4) ระวังการสะกดคำและไวยากรณ์การใช้ภาษาต่างๆ 5) เนื้อหาเป็นประโยชน์ ทันเหตุการณ์ สนุกสนาน และสดใหม่ 6) ข้อมูลเชื่อถือได้ 7) ภาพประกอบเนื้อหาต้องดึงดูด 8) เลือกสไตล์การจัดเนื้อหาที่สวยงามอ่านง่าย 9) อย่าลืม Call-to-action ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้เขียนคอนเทนต์และแนบรูปโพสต์นำเสนอลงในเพจ “Khao Tan Thamenchai ข้าวแต๋นทะเมนชัย” โดยมีใจความว่า “ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์

“ข้าวแต๋นทะเมนชัย” ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา… หอม หวาน อร่อย มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย

>> อย่ารอช้า.. รีบเลย!! ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านทะเมนชัยมาจำหน่าย จัดโปรโมชั่นห่อละ 35 บาท 3 ห่อ 100 บาท

สนใจสั่งซื้อสินค้า โทร 0990572798”

ทั้งนี้ก็เพื่อนำเสนอและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของชุมชนตำบลทะเมนชัยให้มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักมากขึ้น และได้นำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้และพัฒนาเพจกลาง U2T ตำบลทะเมนชัย ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และมีผู้ติดตามและผู้แชร์มากขึ้นด้วย

ภาพประกอบกิจกรรมอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์

     

     

เมื่อวันที่ 3 6 และ 8 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นในชุมชนเป้าหมายตามลำดับ โดยเริ่มจากข้าวหมาก 1) บ้านหนองตาด 2) บ้านบุลิ้นฟ้า 3) บ้านบุแปบ 4) บ้านหนองม่วงใต้ และข้าวแต๋น 1) บ้านหนองน้ำขุ่น 2) บ้านใหม่อัมพวัน 3) บ้านบุตาริด ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านถึงการออกแบบรสชาติใหม่ๆ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและเหมาะสมต่อชุมชนนั้นๆ รวมถึงการรักษาความสะอาดในการทำข้าวหมากและข้าวแต๋น เช่น ต้องใส่ถุงมือพลาสติกตลอดการทำ และยังได้แนะนำถึงการจัดทำสมุดบัญชีขึ้นมาเพื่อจดบันทึกค่าใช้จ่ายในการทำและรายรับจากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นข้าพเจ้าก็ได้แนะนำแก่ชาวบ้านด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความน่าสนใจและมียอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะ และผลจากการที่ข้าพเจ้าได้แนะนำชาวบ้านไปแล้วนั้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นในชุมชนเป้าหมายเป็นที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านหนองตาด

     

ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านบุลิ้นฟ้า

ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านบุแปบ

ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านหนองม่วงใต้

ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่น

     

ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านใหม่อัมพวัน

 ภาพประกอบการลงพื้นที่บ้านบุตาริด

     

เมื่อวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปทำการจัดเก็บข้อมูล CBD ตำบลทะเมนชัย และบันทึกข้อมูล CBD ตำบลทะเมนชัย เพื่อให้ครบจำนวนมากกว่า 1,000 ข้อมูล ลงในระบบ U2T CBD ณ ชุมชนต่างๆ ในตำบลทะเมนชัย เพื่อนำส่งต่อส่วนกลาง ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันวิเคราะห์หา Pain Point และนำเสนอข้อมูลผ่าน G-map ของตำบลทะเมนชัย เพื่อนำส่งต่อส่วนกลาง โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล CBD ของชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง หมู่ 14 เป็นหลัก ข้อมูลบ้านทะเมนชัยสองที่สามารถเก็บได้ มีดังนี้

 1. แหล่งท่องเที่ยว คือ วัดอิสาณทะเมนชัย
 2. ร้านอาหารในท้องถิ่น คือ ร้านอาหารอีสานแปรรูป By เจตพล
 3. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น คือ ก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านทะเมนชัยสอง
 4. เกษตรกรในท้องถิ่น คือ มีจำนวน 90 คน
 5. พืชในท้องถิ่น คือ ต้นหอม ต้นกก
 6. สัตว์ในท้องถิ่น คือ ไก่ วัว
 7. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น คือ ขนมกรอบเค็ม ขนมโรตีกรอบ ศูนย์ทอเสื่อกกและถักเปล
 8. แหล่งน้ำในท้องถิ่น คือ คูคลองน้ำโบราณ คลองทะเมนชัย

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD

     

การวิเคราะห์หา Pain Point เพื่อให้รู้ถึงจุดเด่นหรือปัญหาในตำบลทะเมนชัย โดยมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ G-map ผ่าน Power Point ซึ่งมี 3 หัวข้อเพื่อทำการวิเคราะห์ ดังนี้

 1. สถานที่สำคัญในท้องถิ่น ได้แก่ วัดหนองหญ้าปล้อง (วัดป่าทะเมนชัย) (บ้านหนองหญ้าปล้อง) สถานีรถไฟทะเมนชัย  ศาลเจ้าพ่อหินตั้ง (บ้านตลาดทะเมนชัย) และวัดด่านทองประชาสามัคคี (บ้านหนองตาด) สระนกเขา (บ้านบุลิ้นฟ้า) โนนขี้เหล็ก (บ้านบุลิ้นฟ้า) เป็นต้น
 2. พืชในท้องถิ่น ได้แก่ สวนสมุนไพร (บ้านหนองหญ้าปล้อง) สวนเกษตรอินทรีย์พอเพียง (บ้านหนองหญ้าปล้อง) ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ด (บ้านหนองหญ้าปล้อง) ข้าวอินทรีย์ (บ้านบุลิ้นฟ้า) ต้นกก (บ้านบุลิ้นฟ้า) โกโก้ (บ้านน้อยพัฒนา) เป็นต้น
 3. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวหมาก (บ้านหนองหญ้าปล้อง) ทอผ้าไหม (บ้านทะเมนชัย) ศูนย์ทอเสื่อกกและถักเปล (บ้านทะเมนชัยสอง) ข้าวหมาก (บ้านหนองตาด) จักสาน (บ้านหนองตาด) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า (บ้านน้อยพัฒนา) เป็นต้น

ทั้งนี้จุดเด่นที่ว่ามาข้างต้นก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลทะเมนชัยให้เป็นที่รู้จักและน่าสนใจมากขึ้น

ภาพประกอบการวิเคราะห์หา Pain Point และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ G-map ตำบลทะเมนชัย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกันทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอีกครั้ง ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านรศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธาน และท่านผศ.ดร.คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบตำบล กล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวจากชาวบ้าน บ้านหนองตาด บ้านบุลิ้นฟ้า บ้านบุแปบ และวิศวกรไทบ้าน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย ทำให้เกิดวัฒนธรรมของผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา เป็นประเพณีที่เจ้าของนาจะบอกกับเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด ทั้งนี้เจ้าของนาจะต้องจัดเตรียมอาหาร คาวหวาน น้ำดื่ม ไว้รองรับด้วย

ซึ่งผลจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวพบว่า เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนตำบลทะเมนชัยที่มาร่วมแรงร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว และถือเป็นการรักษาประเพณีนี้ให้สืบต่อไปแก่คนรุ่นหลัง เพราะปัจจุบันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก เนื่องจากเกษตรกรรุ่นใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรงมากกว่าใช้แรงงานคน ดังนั้นจึงควรอนุรักษ์และรักษาประเพณีนี้เอาไว้ ให้มีการจัดขึ้นในทุกปี และเพื่อได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง

นอกจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังได้ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ทำหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ โดยรวมของทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย ประจำเดือนพฤศจิกายน พร้อมโพสต์ภาพลงกลุ่มไลน์งาน HS08_พัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ และ HS08.ตำบลทะเมนชัย ซึ่งทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้โพสต์ลงในกลุ่มไลน์งานนั้นเป็นที่รู้จักต่อผู้บริหารและน่าสนใจมากขึ้น และเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป้าหมายในตำบลทะเมนชัยให้เป็นที่รู้จักและสามารถพัฒนาต่อได้ โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนเป็นหลัก

ภาพประกอบกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

     

     

คลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู