นายธนาธิป เสาวพันธุ์ กลุ่มประชาชน

ข้าพเจ้าทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลแสลงพัน ได้เข้าร่วมการรับฟังการบรรยายการพัฒนาการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น ที่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.00น. ณ หอประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม กล่าวเปิดพิธี และมีท่านวิทยากรชื่ออาจารย์ปัณณทัต สระอูบล เป็นผู้บรรยาย เรื่องการทำตลาดออนไลน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และโลโก้ การสร้างเพจเฟสบุค การสร้างคอนเทนต์ การสร้างสื่อโฆษณาออนไลน์ จากนั้นอาจารย์จึงได้แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน ร่วมกันออกแบบโลโก้และหน้าปกเพจ อีกทั้งยังได้จัดการประกวดเพจข้าวหมากและข้าวแต๋น ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการบันทึกภาพกิจกรรมและร่วมออกแบบภาพหน้าปก หลังจากเสร็จการบรรยายได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน ข้าพเจ้าได้รับความรู้เป็นอย่างมากและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้

การสร้างคอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาผู้บริโภค จำเป็นต้องจัดองค์ประกอบและเนื้อหาที่จะนำเสนอควรเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อโปรโมทสินค้า โดยใช้แสงจากธรรมชาติเน้นการถ่ายทอดทางภาพถ่าย ภาพต้องเด่น สะกดสายตาคนดู ไม่ต้องอธิบายเยอะ เน้นใช้คำสั้นๆ ชัดเจน และกระชับ การเขียนคอนเทนต์ที่ดีนั้นต้องใช้ความทุ่มเท ความขยัน และความสม่ำเสมอ อันดับแรกต้องมองหากลุ่มเป้าหมายก่อนว่าสินค้าเราเหมาะกับคนกลุ่มใด การทำคอนเทนต์ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเพิ่มยอดขาย เพิ่มยอดผู้เข้าชม จนทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้

การติดตามผลการทำข้าวหมาก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ติดตามและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากที่บ้านหนองหญ้าปล้อง ม.5 และบ้านบริหารชนบท ม.6 ข้าพเจ้าติดตามการปรับปรุงสูตรการทำข้าวหมาก และบันทึกภาพกิจกรรม และอาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าพเจ้าได้แนะนำให้ชุมชนทำข้าวหมากหลากสีจากธรรมชาติ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บรรจุภัณฑ์แบบพลาสติก

การติดตามผลการทำข้าวแต๋น วันที่ 06 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่อัมพวัน และบ้านน้อยพัฒนา ข้าพเจ้าได้แนะนำให้สมาชิกชุมชนได้มีการสวมถุงมือในการลงมือทำและหยิบจับข้าวแต๋น การราดน้ำตาล เพื่อความสะอาด ข้าพเจ้าได้บันทึกภาพและวิดิโอบางส่วน เพื่อจัดทำคลิปวิดิโอประจำเดือนพฤศจิกายน ได้ชิมข้าวแต๋น และได้แนะนำติชม ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการทำข้าวแต๋นกับชุมชน พร้อมได้สอนทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์

การบันทึกข้อมูลเกษตรกรในระบบ CBD ของชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัย จำนวน 36 คน โดยเป็นการลงระบบเพิ่มเติม ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำมาสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศทุ่งนาของชาวบ้านเพื่อนำมาแนบในระบบ โดยให้ครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่องค์กรได้แจ้งรายละเอียดเพื่อให้เราปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากจะเก็บข้อมูลเกษตรกรแล้วยัง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ร้านค้าในชุมชน สัตว์เลี้ยงในชุมชน โรงเรียน และวัด

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเรื่องการบันทึกภาพกิจกรรมของสมาชิกทีมทะเมนชัย และคณะอาจารย์ผู้ดูแลตำบลทะเมนชัย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและลงเกี่ยวข้าวร่วมกับชุมชน ทั้งภาพนิ่งและวิดิโอ เพื่อนำมาใช้ในการทำวิดิโอกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน จากนั้นข้าพเจ้าได้ลงเกี่ยวข้าวกับชุมชน จนถึงเวลาพักเที่ยง ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันกับสมาชิกทีมทะเมนชัยและชาวบ้าน และมีการแจกจ่ายข้าวหมากและข้าวแต๋นให้กับชาวบ้านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู