“ข้าวอินทรีย์ที่ดี คือข้าวที่ปลอดสาร จากลูกหลานชาวทะเมนชัย”

เดินทางเข้าสู่การทำงานในเดือนที่ 11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ใกล้ถึงจุดที่ทั่วไทยต้องได้รู้ว่า ของดีในชุมชนเล็กๆ ก็สามารถเป็นสินค้าที่คนรู้จักได้ และในตอนนี้ข้าวอินทรีย์ของเราก็อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต เราจะได้ชมบรรยากาศที่น่าประทับใจ การลงแขกเกี่ยวข้าว ความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน เป็นบรรยากาศที่หาที่ใดไม่ได้ และนี้คือ “ทะเมนชัย”

ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการอบรมการพัฒนาตลาดออนไลน์ การจัดทำเพจให้น่าสนใจ จาก วิทยากร นายปัณณทัต ที่มีความรู้ทางด้านตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ มีการอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการคิดให้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของชุมชนที่ต้องการที่จะนำสินค้าไปขายยังตลาดนั้นๆ มีการร่วมวางแผนหาแนวคิดต่างๆจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ ทางด้านการทำตลาดออนไลน์ รวมไปถึงการเขียนเนื้อหาคอนเทนต์ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันจัดทำเพจ Facebook ในการโฆษณาและเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ชุมชนได้นำสินค้ามาโพสต์ขาย ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นและไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องไปเช่าแผงขาย ช่วยแบ่งเบาภาระให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

การติดตามผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเเต๋น ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาตลาดของกลุ่มข้าวแต๋น ว่ามีการดำเนินงานไปถึงขั้นใดแล้วบ้าง ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้ดำเนินงานในการติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้าวแต๋น บ้านน้อยพัฒนา มีการจัดทำขนาดของข้าวแต๋น ให้มีขนาดที่เล็กลง ทานได้ง่าย ปรับปรุงรสชาติ โดยทางสมาชิกกลุ่มและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการพูดคุย หารือกันเรื่องการเพิ่มสูตรของข้าวแต๋น มีการจัดทำสูตรพริกเผาขึ้นมา ทำให้รสชาติของข้าวแต๋นหลากหลายมากขึ้น ทำให้เป็นที่สนใจของตลาด มีลูกค้าต้องการที่จะลองทาน ลองชิม ทำให้มีออเดอร์เพิ่มขึ้น และสมาชิกในชุมชนต่างก็มีกำลังใจที่จะพัฒนา และผลิตสินค้าออกมาได้มากและได้คุณภาพ อย่างที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก

การจัดทำข้อมูล CBD ทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการลงข้อมูลเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ ทำหน้าที่ในการกรอกข้อมูลลงระบบ และให้ผู้ปฏิบัติงานรายเก่าทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และหาข้อมูล เพื่อให้การกรอกข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

   

ลงแขกเกี่ยวข้าว ทางทีมU2T ตำบลทะเมนชัย ร่วมกับวัดด่านทองประชาสามัคคีและชาวบ้าน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์ เป็นกิจกรรมที่ได้เห็นถึงการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความสามัคคีของคนในชุมชน จากกิจกรรมนี้รู้ได้เลยว่า ชาวบ้านในชุมชน ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลข้าวระหว่างการเพาะปลูกเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ

“การดำเนินงานเดินหน้าอย่างมุ่งมั่น เพราะชุมชนเป็นเหมือนบ้านของเรา เราอยากที่จะพัฒนาจนชุมชนสามารถเลี้ยงดูชุมชนเองได้………. U2T ยกระดับเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ……..”
       

อื่นๆ

เมนู