ข้าพระเจ้า นายอดิศร สร้อยจิต และทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุม

ออนไลน์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  ได้ประชุมเพื่อการวางแผนการทำงานในเดือนธันวาคม และ แจ้งแนวทางการทำงานในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ได้ประชุมเรื่องที่ 1 เรื่องการจัดทำข้อมูล TSI ให้เสร็จ

 เรื่องที่ 2 ได้ประชุมเรื่องจัดกิจกรรมวันชาติ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 เดือน ธันวาคม

พ.ศ. 2564 ได้ลงพื่นที่ชุมชมที่พัฒนาร่วมการทำความสะอาดสถานที่ วัด และ

ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดเพื่อถวายแก่ในหลวง ราชกาลที่ 9 ในวันคล้าย

วันพระราชสมภพของท่าน 

พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาล ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

  เรื่องที่ 3 ประชุมเรื่องการทำกิจกรรมการลงพื้นที่บ้านหนองตาด การให้ความรู้

เรื่องการพัฒนาข้าวหมาก และพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่คนในชุมชน

และประชุมเรื่องการทำรายงานสรุปการปฎิบัติงาน U2T เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้

ปฏิบัติงาน

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ และได้รับฟังความคืบหน้าผลิตภัณฑ์ชาวบ้าน และ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้าวหมาก ข้าวแต๋น เพื่อให้เชาวบ้านพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ดึงดูดสายตาผู้อื่น และให้เป็นที่น่าสนใจ และได้แนะนำให้ชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม ได้แนะนำการทำสื่อออนไลน์ เพื่อให้ชาวบ้านนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีคนรู้อย่างแพร่หลายในตลาดออนไลน์ และได้แนะนำชาวบ้านในชุมชนใช้ อินเทอร์เน็ตในด้านการขายผลิตภัณฑ์ทำให้ชาวบ้านเกิดรายได้มากขึ้นมีรายได้หมุนเวียนในชุมชุน และทำให้ชาวบ้านคนอื่นๆอยากมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยเพราะมันเริ่มเห็นผลเห็นรายได้ที่เข้ามา ทำให้มีเงินจุนเจือครอบครัวอีกด้วย โดยมีอาจารย์จิรายุ และ อาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษเกษ คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร 

ได้ให้ความรู้และแนะนำให้แก่ชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งได้แนะนำและติชม

รสชาติของผลิตภัณฑ์เพื่อห้ชาวบ้านได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิางขึ้น

เพื่อที่ให้สามารถบริโภคได้ทุกเพศ ทุกวัย 

และแนะนำการบรรจุผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชุมชน

เพื่อเป็นจุดเด่นขิงชุมชนและชาวบ้าน เพื่อเป็นจุดขายของชุมชน

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาทำความสะอาดวัด และ ปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระราชกุศลให้แก่ในหลวง ราชการที่ 9 ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวดบุรีรัมย์ ได้มีการร่วมกันขัดห้องน้ำวัด ให้เกิดความสงบความสุขทางใจขอผู้ปฏิบัติงานและเกิดบุญกุศลแก่ผู้ปฏิบัติงานทำให้วัดสวยสะอาดร่มรื่นน่าเข้า เป็นที่พึ่งพิงทางใจ ทำให้ชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดมีความสุขอยากเข้ามาทำบุญมากยิ่งขึ้นและยังเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนในชุมชนที่จะอยากเข้ามาทำความสะอาดวัดทำบุญทำความดีเพื่อชำระล้างจิตใจสร้างบุญกุศลร่วมกันในต่อๆไป

ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหมอบหมายให้ทำกิจกรรมจัดทำรายงาน U2T ให้เสร็จตามเป้าหมายโครางการในครั้งนี้โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมจากชุมชนให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเรียบเรียงและนำส่งอาจารย์ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู