โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

กิจกรรมประชุมออนไลน์และออนไซต์

ประชุมออนไลน์ 20/11/2564

1.เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

-รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น

-ชาวบ้านปั้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู

-บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน

-บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่

-บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณ์ข้าวแต๋นมีความกรอบน้อยลง

-ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น

2.นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนเกิด

การประชุมออนไลน์ 21/11/64 เรื่องที่1 กำหนดการเคลียร์งานให้เสร็จภายในวันที่9/12/64 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่13/12/64 ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว เรื่องที่2 การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9/12/64 เรื่องที่3  การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9/12/64 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป) เรื่องที่4 การจัดแสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายงาน BRICC festival ในวันที่13 ,14 ,15/12/64 เรื่องที่5 การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 64ให้เตรียมงาน 5/12/64 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากข้าวแต๋น จุดสำคัญ วันที่5ตอนเช้าจะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

การประชุมออนไลน์ 23/11/64 เรื่องที่1 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน – แบ่งบทกันทำ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเดิม ทำบทที่2 ในแต่ละบทใส่ภาพประกอบ บทที่3 ส่งเสริมการตลาด ให้เอาหน้าเพจลง พร้อมรีวิวการขายได้ของแต่ละชุมชน บทที่4 การประเมินผล การยอมรับของข้าวหมากเป็นยังไงบ้าง การประชาสัมพันธ์เพียงพอยัง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ แบ่งทีมงานเดิมเป็น 3 กลุ่ม บทที่2,3,4 ส่วนบทที่ 5 อาจารย์จะเป็นผู้สรุป  เรื่องที่2. การทำหลักสูตรระยะสั้น ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำตามแบบฟอร์ม ต้องมีวิดีโอแสดงวิธีทำให้หน่อย

ทุกอย่างต้องเสร็จภายในวันที่9/11/64

การประชุมออนไลน์ 29/11/64 เรื่องข้อมูลTSIให้เสร็จภายในวันที่5/12/64 การทำกิจกรรมวันที่5/12/64 มีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ในโครงการ คือ วิทยากรจะเข้าให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น ที่ทำเสร็จแล้วไว้โชว์สีสัน และแพคเกจจิ้ง ที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ จัดกิจกรรมที่บ้านแม่สำรวย ณ บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย โดยให้มีผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น และกิจกรรม “จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย การทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด,เก็บขยะในชุมชน,การพัฒนาแหล่งน้ำ,หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้,หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน 

ประชุมออนไซต์ 5/12/2564 เรื่อง การแบ่งงานทำกิจกรรม “จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ” ถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างความสวยงามให้วัด และล้างห้องน้ำ  เรื่องแนวทางการเขียนบทความประจำเดือนธันวาคม 

1. กิจกรรมประชุมออนไลน์และออนไซต์

2. กิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ณ บ้านบุลิ้นฟ้า

3. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น)

4. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

5. กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T (ใครรับผิดชอบบทไหนให้อธิบาย)

6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น) 

7. กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย

8. กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

กิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T

มีการจัดกิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินโครงการ U2T ณ บ้านบุลิ้นฟ้า ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ โดยเป็นการดำเนินการเฉพาะสมาชิกในการจัดทำรายงาน ซึ่งแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ตามบทรายงานมีบทที่ 2 3 4 โดยได้รับผิดชอบบทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ร่วมกับผู้ปฏิบัติอื่นที่ได้รับผิดชอบร่วมกัน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เพื่อวิเคราะห์มีจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคของตำบลทะเมนชัย

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยวิทยากร 

เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น ที่ได้ดำเนินการจัดทำตลอดโครงการที่ผ่านมา โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา และอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีคำแนะนำดังนี้

1.ข้าวแต๋นบ้านน้อยพัฒนา

  -เพิ่มสีใช้สีธรรมชาติร่วมกับสีผสมอาหาร ใช้สีจากธรรมชาติและใช้สีผสมอาหาร เพิ่มสีให้ได้หลายสี ทำหน้าหมูหย็องพริกเผา เพิ่มความหลากหลาย เช่น ช้อกโกแลตโรยหน้า โกโก้ผสมน้ำตาล อาจจะมีการจะต่อยอดโครงการไวน์โกโก้

-เรื่องยอดขาย

    – แนะนำช่องทางการขาย  เพิ่มข่องทางการตลาด ทำหน้าแปลกๆขึ้นเพจ เทคนิคการทอดโอเคแล้ว ต้องเพิ่มส่วนของรสชาติที่หลากหลาย 

    – ออกแบบโลโก้ให้ชัดเจน (มีคิวอาโค้ด สตอรี่ของที่มาของข้าวแต่น)

    – เพิ่มมูลค่าถ้ามีสตอรี่ 

    – ข้าวจิ๊บ ไปหาข้อมูลมา มีสารต้านอนุมูลอิสระ มะลิดำ 

    – ใบรับรองสินค้า เมื่อวางจำหน่าย มีใบรับรองข้าวอินทรีย์ปลอดสาร จะได้เพิ่มมูลค่า

    – แนะนำให้ไปยื่นทะเบียนขอรัฐวิสาหกิจ ก่อนอื่นต้องมีโรงเรือน 

    – แนะนำเอากัญชาผสมกับข้าวแต๋นน้ำแตงโม 

    – โนริสาหร่าย

2.ข้าวหมากบ้านหนองตาด

    – จดวิสาหกิจ จะขอ อย.ได้ (ทำโรงเรือนก่อน)

    – การทำไอศกรีม น้ำดื่ม ต้องพาสเจอไรซ์ก่อน 

    – เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำไปพาสเจอไรซ์ อุณหภูมิต่ำ ลองศึกษาสูตรของไอศกรีมข้าวหมาก เพิ่มนมเข้าไป  เช่น น้ำนมข้าว นมถั่วเหลือง จะมีสารเพิ่มความคงตัว หาซื้อได้ในอินเตอร์เน็ต  ต้องมีเครื่องทำไอศกรีม 

    – มีการแนะนำการทำบัญชีครัวเรือน แนะนำให้จดลงระบบคอมพิวเตอร์ 

    – แนะนำทำแอปพลิเคชั่น ทำกลุ่มเกษตรขายผลิตภัณฑ์ 

    – สอบถามถึงปัญหา

    – แป้งข้าวหมากเปรี้ยว เชื้อรา จะค้นหาสูตรวิธีทำแป้งให้

    – หน้าหนาวเป็นยากกว่าหน้าร้อน แนะนำหมีกใส่ถังโฟมและเอาผ้าชุบน้ำอุ่นๆปกไว้ จำลองสภาพอากาศ อุ่นๆไม่มีแสง อุณหภูมิต้องอุ่น 

    – ดูแพคเกจจิ้ง วิเคราะห์ผลต่อได้ 

    – ทำตลาดหลายๆระดับ

    – มีการชิมข้าวหมาก

    – รสชาติดี 

    – ต่อยอดแพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์แบบ”ไม้ไผ่” ทำเป็นของฝาก

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้มีการทำกิจกรรมเพื่อถวายพระราชกุศล ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี บ้านหนองตาด ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อปฏิบัติงานดังนี้ กลุ่มที่1 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณสวนย่อมของศาลาวัดจากนั้นได้ทำความสะอาดรอบวัด กลุ่มที่2 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ความสะอาดห้องน้ำทุกห้องของวัดจากนั้นได้ทำความสะอาดรอบวัด กิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านไปด้วยดี โดยได้รับงบสนับสนุนค่าต้นไม้และค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำจากโครงการ U2T

กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T

รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T มีทั้งหมด 5 บท โดยบทที่ 1 บทนำ สภาพทั่วไปของตำบลทะเมนชัย บทที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน บทที่ 4 ประเมินผลโครงการ และบทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ โดยรับผิดชอบรวมกับสมาชิกในทีมทำรายงานบทที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพชุมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) พบว่าตำบลทะเมนชัย มีจุดแข็ง จุดอ่อน รวมทั้งโอกาสและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้

1.จุดแข็งของตำบลทะเมนชัย มีกลุ่มทุน (กองทุนหมู่บ้าน) ที่เข้มแข็งเป็นแหล่งทุนให้กับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนได้  มีผู้นำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชุมชน แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น งานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า

2.จุดอ่อนของตำบลทะเมนชัย เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับชุมชนเท่าที่ควร

ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล  การส่งเสริมการฝึกอาชีพไม่ต่อเนื่อง  และขาดความรู้ในด้านทำการตลาดออนไลน์ (marketing online)

3.โอกาสของตำบลทะเมนชัย ได้แก่ นโยบายรัฐให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  โครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ ของรัฐเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในชุมชน  สร้างชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  มีแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ และป่าของชุมชน  มีโครงการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจรายตำบล (U2T) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนสร้างอาชีพมีรายได้เสริม มีแหล่งขายสินค้าทางการเกษตรอยู่ในพื้นที่

4.อุปสรรคของตำบลทะเมนชัย ได้แก่ ภาคีการพัฒนาที่เข้าไปในพื้นที่หมู่บ้าน ขาดการเชื่อมประสานหรือบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน  การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง  ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ  มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ดินเค็ม น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง อากาศร้อน ทำให้ผลผลิตได้น้อย และเกิดโรคระบาด (COVID-19)

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น)

ได้เข้าไปศึกษาและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ณ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีความเป็นมาดังนี้

เนื่องจากมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยตำบลทะเมนชัยมีการแปรรูปจากข้าวอินทรีย์มีผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น บ้านน้อยพัฒนาได้เลือกทำข้าวแต๋น มีวิทยากรมาอบรมหลักสูตรการทำข้าวแต๋นให้ ซึ่งบ้านน้อยมีการพัฒนาหลักสูตรการทำข้าวแต๋นเรื่อยๆมา จนเป็นสูตรเฉพาะของบ้านน้อยพัฒนา

สูตรข้าวแต๋นน้ำแตงโม สำหรับข้าว 1 กิโลกรัม

1.น้ำแตงโม 400 มิลลิตร

2.ข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม

3.น้ำตาล 3 ช้อนโต๊ะ

4.น้ำมัน

5.งา

6.เกลือ 1 ช้อนชา

7.น้ำปูนใส 3 ช้อนโต๊ะ

    วิธีทำ

1.แช่ข้าวเหนียวในน้ำเปล่าประมาณ 1คืน แล้วนำข้าวมานึ่ง

2.นึ่งข้าวเสร็จแล้วพึ่งไว้ให้ข้าวคลายร้อน แล้วนำส่วนผสมมาคลุกกับข้าวเหนียวแล้วทิ้งให้ข้าวเหนียวซึมซับส่วนผสม

3.เมื่อเสร็จแล้วนำข้าวเหนียวมาใส่พิมพ์แล้วนำไปพึ่งแดด ประมาณ 2-3 วันให้ข้าวแห้งสนิท

4.เมื่อข้าวแห้งสนิทนำมาทอดในน้ำมันที่ร้อน (ก่อนนำข้าวแต๋นมาทอดให้นำใบเตยมาทอดในน้ำมันก่อนเพื่อทำให้น้ำมันมีกลิ่นหอม และเวลาทอดข้าวแต๋นให้คนน้ำมันกระทะบ่อยๆ เพื่อกระจายความร้อนในกระทะ)

    น้ำราดข้าวแต๋น

1.น้ำตาลมะพร้าว

2.งา

3.น้ำเปล่า

    วิธีทำ 

1.นำน้ำตาลมะพร้าวละลายในหม้อด้วยไฟอ่อน เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อลดความหนืดของน้ำตาล ต้มจนเดือนให้มีฟองขนาดใหญ่ต้มจนน้ำตาลมีฟองขนาดเล็ก รอให้น้ำตาลคลายร้อนจัด นำมาราดข้าวแต๋นและรอยงา

ปัจจุบันบ้านน้อยพัฒนามีราดน้ำข้าวแต๋น 2 รสชาติ ได้แก่ รสน้ำตาลและรสพริกเผา

ปัญหาการพัฒนา ด้านการบรรจุภัณฑ์ช่วงแรกใช้ยางรัดถุงข้าวแต๋น ทำให้ระยะเวลาในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้ไม่นาน

กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน 2,477 หลังคาเรือน เขตการปกครองมี 2 เขต ได้แก่เทศบาลตำบล 7 หมู่บ้าน อบต. 10 หมู่บ้าน สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบลุ่มและโล่งกว้างเหมาะแก่การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมเจดีย์คู่เมือง ศาลเจ้าพ่อลือเลื่อง คันคู่เมืองโบราณ ถิ่นฐานวัฒนธรรม

โจทย์การพัฒนาพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะข้าวอินทรีย์        และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยังยืน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ข้าวหมากและข้าวแต๋น  การจัดการสิ่งแวดล้อมการทำเกษตรปลอดสาร การสร้างเครือข่ายเรียนรู้จัดทำคู่มือการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์การจัดการท่องเที่ยวจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงสถานที่สำคัญในชุมชน

ผลลัพธ์ เกิดการจ้างงานชาวบ้านในชุมชน มีอาชีพมีรายได้หลังจากการเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น การพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์  การออกแบบสีสันและบรรจุภัณฑ์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การอบรมทักษะด้านการตลาดออนไลน์เกิด  การจะทำข้อมูลขนาดใหญ่ Community big data ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

เชิงเศรษฐกิจทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ภายในชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มผลผลิต

เชิงสังคม มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการกับการผลิตชาวบ้านสามารถใช้เวลาว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว  พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้  ทำให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองได้ ชุมชนและลูกค้าผู้บริโภคเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์จากข้าว และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  ชุมชนที่เป็นต้นแบบได้จำนวน 4 ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในชุมชน

กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

การตลาดออนไลน์โดยมีเพจเฟสบุ๊คของตำบลและเพจเฟสบุ๊คของแต่ละชุมชนในการโปรโมทและเป็นช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยมีเพจชื่อ “U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลทะเมนชัย” เป็นเพจหลักในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตำบลทะเมนชัย  โดยจะมีการโปรโมทผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก  3 ชุมชน ได้แก่ ข้าวหมากอินทรีย์หลากสีบ้านหนองตาด ข้าวหมากหวานบ้านหนองหญ้าปล้อง และข้าวหมากหวานบ้านบุลิ้นฟ้า และการโปรโมทข้าวแต๋น 2 ชุมชน ได้แก่ ข้าวแต๋นอินทรีย์หลากรสบ้านบุตาริดและข้าวแต๋นอินทรีย์หลากรสบ้านน้อยพัฒนา

อื่นๆ

เมนู