การปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

นายจีรวัฒน์ แสนรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กระผมนายจีรวัฒน์ แสนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มเติมงานพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. เพิ่มเติมในหัวข้อปัญหาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

– รสชาติยังไม่มีความหลากหลาย จึงต้องทดลองทำให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้น โดยการทำน้ำราดบนหน้าข้าวแต๋น เช่น ใส่ผงปาปิก้า เป็นต้น

– ชาวบ้านปั้นข้าวแต๋นในตัวแม่พิมพ์แน่นเกินไป จึงทำให้เวลาทอดเนื้อตรงกลางไม่กรอบฟู

– บางชุมชนยังไม่มีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่ายที่ชัดเจน

– บางชุมชนไม่มีเวลารวมกลุ่มอย่างเต็มที่

– บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบันไม่รัดกุมทำให้มีความชื้นเข้าไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมี

ความกรอบน้อยลง

– ปัญหาการใช้น้ำมันในการทอดข้าวแต๋น

 1. นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น คือ การแปรรูปจากข้าวอินทรีย์เป็นขนมทานเล่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวอินทรีย์ และเกิดการสร้างกลุ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 กระผมพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดหมายงานกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. กำหนดการปิด job ภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2564 เนื่องจากก่อนนั้นเคยบอกวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ให้แล้วเสร็จ จะเป็นวันหยุดยาวแล้ว
 2. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 9 ธ.ค. 2564
 3. การจัดทำเล่มรายงานโครงการ ภายใน 9 ธ.ค. 2564 (และจะมีการแบ่งหน้าที่กันดำเนินงานต่อไป)
 4. การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายในงาน BRICC festival ในวันที่ 14-15 ก.พ. 2565
 5. การเยี่ยมให้คำแนะชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5 ธ.ค. 2564
 6. 14-15 ก.พ. 2565 จะมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกตำบลให้เตรียมสินค้าชุมชนไป
 7. ให้เตรียมงาน 5 ธ.ค. 2564 ร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น และมีจุดสำคัญคือ วันที่ 5 ตอนเช้า จะมีการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กระผมพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยในเฉพาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่และประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดแบ่งกลุ่มงานกันสังเคราะห์และจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ตำบลทะเมนชัย บทที่ 1-5 จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยกระผมได้รับผิดชอบในการจัดทำบทที่ 4 การตลาดออนไลน์และการตลาดทั่วไป โดยได้รับการแบ่งกลุ่มงานจากประธานประจำทีมผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กระผมพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เพื่อนัดหมายเวลาส่งงานและการจัดกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. ข้อมูล TSI ให้เสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2564 (ส่งให้ อาจารย์ตรวจก่อนส่งวันที่ 6 ธ.ค. 2564 มอบให้ประธานนัดคุยกับทีมอีกที เอาข้อมูลปัจจุบัน)
 2. กิจกรรมการตรวจเยี่ยม คือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเข้าไปให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น 20 – 30 นาที
 3. ให้แบ่งกลุ่มไปร่วมกิจกรรมข้าวหมากและข้าวแต๋น กลุ่มละ 4-5 คนไปก่อน และที่เหลือทำกิจกรรมวันชาติไปพลาง ๆ ก่อน
 4. ให้ทางชุมชนเตรียมผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นที่ทำเสร็จแล้วไว้โชว์สีสัน และโชว์ Package ที่ทางชุมชนพัฒนาแล้วมานำเสนอ ซึ่งอาจจัดกิจกรรมที่บ้านแม่สำรวยทั้งข้าวหมากและข้าวแต๋น
 5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ หรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จัดวันที่ 5 ธ.ค. 2564 เช่นกัน ให้ลองหาตัวเลือกในการทำกิจกรรม เช่น การทำความสะอาด การเก็บขยะในชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ำ หรือกิจกรรมดีดีที่จะลงไปช่วยชุมชนได้ หรือจะแจกสเปรย์กันยุง สบู่ล้างมือแจกชาวบ้าน
 6. รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ในแต่ละบท อาจารย์จะเร่งตรวจและจะทยอยส่งให้ และให้แก้ไขตามคำแนะนำ
 7. การอบรมทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทำให้แล้วเสร็จ เพราะเป็นงานส่วนรวมของทีมผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 กระผมซึ่งเป็นตัวแทนประจำทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยพร้อมกับผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ของตำบลทะเมนชัย ได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์เรื่อง PBM และ CBD จาก อาจารย์ชาติวุฒิ หัวหน้าระบบ U2T BRU โดยได้ข้อสรุปการประชุมดังนี้

 1. จากการเก็บข้อมูล ยังมีความผิดพลาดของพิกัด ขอความร่วมมือในแต่ละตำบลเช็คความถูกต้องโดยแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผู้เก็บข้อมูลจะต้องเข้าไปแก้ไขใน App CBD ภายในสัปดาห์นี้ เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการต่อในเฟสที่ 2
 2. การย้ายข้อมูล CBD จากมือถือ จะต้องเข้า log-in Email ของ @u2t.ac.th ถึงจะถ่ายโอนข้อมูลได้
 3. PBM จะต้องอัพเดพข้อมูลให้เสร็จ (สำหรับอาจารย์) เร่งด่วน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 กระผมพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลทะเมนชัยได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไซต์กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยอาจารย์ให้แนวทางการเขียนบทความและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมในช่วงเช้า ก่อนเริ่มงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋นจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ (วันพ่อแห่งชาติ) ณ บ้านแม่สำรวย บ้านหนองตาดน้อย ต.ทะเมนชัย โดยได้ข้อสรุปดังนี้

 1. กิจกรรมประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์
 2. กิจกรรมสังเคราะห์รายงานการดำเนินงานโครงการ U2T ณ บ้านบุลิ้นฟ้า
 3. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำโดยอาจารย์จากมรภ.ศรีสะเกษ (ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากและข้าวแต๋น)
 4. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ
 5. กิจกรรมจัดทำรายงานการดำเนินงานโครงการ U2T (ใครรับผิดชอบบทไหนให้อธิบาย)
 6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (ข้าวหมาก/ข้าวแต๋น)
 7. กิจกรรมจัดทำสรุป TSI เป็นอินโฟกราฟิกรายงานมหาวิทยาลัย
 8. กิจกรรมการทำตลาดออนไลน์ช่วยชุมชน

ซึ่งกิจกรรมการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ทำให้กระผมทราบถึงแนวทางและการวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งการประชุมแบบออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วต่อการวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กระผมก็ได้นำความรู้ที่ได้จากการประชุมแบบออนไลน์และแบบออนไซต์มาพัฒนาชุมชนเป้าหมายเพิ่มเติมต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนชุนเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู